Titel (titel niet zichtbaar)

77,6 procent

van het totale extramurale geneesmiddelengebruik betreft generieke geneesmiddelen

 

Verslagjaar: 2023
Bron: GIPdatabank (Zorginstituut Nederland)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gebruik van generieke geneesmiddelen als percentage van het totale extramurale geneesmiddelengebruik (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen). Generieke middelen bevatten dezelfde stof(fen) als de originele merkgeneesmiddelen. Generieke middelen komen tegen een lagere prijs op de markt nadat het octrooi op de merkgeneesmiddelen is verlopen. Uit doelmatigheidsoogpunt is het wenselijk het percentage te verhogen aangezien dan eenzelfde gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten.

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik generieke geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

Het jaarlijkse percentage van generieke geneesmiddelen wordt berekend op basis van GIP-data.

Bron 
GIPdatabank
Verslagjaar t/m 
2023 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
23 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
GIPdatabank (Zorginstituut Nederland)  op zorggevens.nl

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het rivm als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl.