Geneesmiddelen: gebruik generieke geneesmiddelen extramuraal

73,7
procent
van het totale extramurale geneesmiddelengebruik betreft generieke geneesmiddelen
Verslagjaar
2019
Bron
GIPeilingen / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft het gebruik van generieke geneesmiddelen als percentage van het totale extramurale geneesmiddelengebruik (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen). Generieke middelen bevatten dezelfde stof(fen) als de originele merkgeneesmiddelen. Generieke middelen komen tegen een lagere prijs op de markt nadat het octrooi op de merkgeneesmiddelen is verlopen. Uit doelmatigheidsoogpunt is het wenselijk het percentage te verhogen aangezien dan eenzelfde gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het rivm als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • GIPeilingen