Geneesmiddelen: gebruik voorgeschreven middelen

40,8
procent
van de bevolking gebruikt voorgeschreven geneesmiddelen
Verslagjaar
2019
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het percentage personen dat in de 14 dagen voorafgaand aan de enquête medicijnen heeft gebruikt die waren voorgeschreven door een arts. De anticonceptiepil is hier buiten beschouwing gelaten.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar opleidingsniveau

Gebruik voorgeschreven geneesmiddelen

in de afgelopen 14 dagen
PeriodenMannenVrouwen
201938,643,0
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
30 oktober 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik voorgeschreven geneesmiddelen

in de afgelopen 14 dagen
Persoonskenmerken2019
Leeftijd: 0 tot 4 jaar16,3
Leeftijd: 4 tot 12 jaar13,8
Leeftijd: 12 tot 16 jaar19,3
Leeftijd: 16 tot 20 jaar22,3
Leeftijd: 20 tot 30 jaar24,2
Leeftijd: 30 tot 40 jaar28,2
Leeftijd: 40 tot 50 jaar38,1
Leeftijd: 50 tot 55 jaar46,3
Leeftijd: 55 tot 65 jaar55,9
Leeftijd: 65 tot 75 jaar71,6
Leeftijd: 75 jaar of ouder85,5
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
30 oktober 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik voorgeschreven geneesmiddelen

in de afgelopen 14 dagen, 25 jaar en ouder
Periodenbasisonderwijsvmbo,mbo1,avo onderbouwhavo, vwo, mbohbo, wo bachelorwo, master, doctoronbekend
201970,061,748,242,136,243,7
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
30 oktober 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De Gezondheidsenquête wordt via een webenquête afgenomen, de non-respondenten worden benaderd voor een face-to-face interview.

Bronnen

  • CBS Statline