Geneesmiddelen: uitgaven dure geneesmiddelen intramuraal

De uitgaven voor intramuraal verstrekte dure geneesmiddelen zijn
2,088*
miljard euro
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
ZDP/GIP

Dit kerncijfer geeft de gedeclareerde kosten voor dure geneesmiddelen (inclusief stollingsmiddelen) weer die direct aan ziekenhuizen vergoed worden. Dit verloopt via een add-on declaratie en zijn extra kosten naast de kosten voor behandeling binnen een Diagnose Behandel Combinatie ( DBC). De cijfers zijn thans inclusief de kortingen en prijsafspraken.

  • Naar aandoening

Uitgaven dure geneesmiddelen intramuraal

AandoeningPercentage
Oncolytica45,6
Biologicals32,5
Stofwisselingsstoornissen4,5
Immunoglobulinen1,9
Groeistoornissen1,7
Stollingsfactoren6,6
Overige Add-ons7,5
Nog te betalen/verrekenen*0,2
Bron

ZDP/GIP

Nog te betalen/verrekenen:    

  • Betalingen door VWS aan zorgverzekeraars op grond van kortingsafspraken met fabrikanten/leveranciers (verrekening achteraf op grond van gerealiseerde volumes)
  • Betalingen door zorgverleners (ziekenhuizen) aan zorgverzekeraars op grond van gemaakte plafondafspraken voor dure geneesmiddelen intramuraal (verrekening achteraf op basis van gerealiseerde volumes)
  • Nog te verwachten declaraties
Meer info
Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
3 mei 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De totale uitgaven voor dure geneesmiddelen/add-ons zijn berekend door Zorginstituut Nederland op basis van periodieke verantwoordingsinformatie van zorgverzekeraars. Deze verantwoordingsinformatie bevat de door zorgverzekeraars geaccepteerde declaraties, inclusief correctie achteraf voor bijvoorbeeld plafond-afspraken die zij met ziekenhuizen hebben gemaakt. De verdeling van deze uitgaven naar afzonderlijke geneesmiddelen is gebaseerd op de door zorgverzekeraars via Vektis aan het Zorginstituut aangeleverde detaildeclaraties (ZPD: Zorg Prestaties en Declaraties). Het door ZIN gerapporteerde bedrag voor add-ons zijn inclusief preparaten voor bloedstollingsstoornissen.

Bronnen

  • ZDP/GIP

Meer informatie