Uitgaven: Zorgverzekeringswet (Zvw)

De uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering vallen zijn
48,6
miljard euro
Verslagjaar
2019
Bron
Ministerie van VWS

Dit kerncijfer betreft de uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering ( Zvw) vallen, inclusief de eigen bijdragen en het verplicht eigen risico.

  • Naar type zorg

Uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering valt

In miljoenen euro's
Type zorgUitgaven (in mln euro's)
Klinische geneeskundige zorg15929
Overige geneeskundige zorg*14695
Revalidatie2001
Geneesmiddelen4109
Hulpmiddelen1427
Ondersteunende diensten1101
Overig**5574
Overig***1644
Bron

CBS StatLine

De uitsplitsing naar type is op basis van het netto-bkz, dus zonder eigen risico.

* poliklinisch, ambulant, thuis
** wel meetellend in internationale definitie
*** niet meetellend in internationale definitie

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
3 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal
  • Internationaal

Zorgkosten per gemeente

Declaraties basisverzekering (Zvw)
Bron

Vektis, gegevens bewerkt door RIVM

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
20 augustus 2020
Updatefrequentie
Onregelmatig

Uitgaven aan “Zvw-achtige” zorg* per capita, internationaal

Land2018
VS186
Duitsland157
Zwitserland139
Noorwegen135
Oostenrijk132
Luxemburg124
Frankrijk123
Denemarken120
Zweden117
België101
NEDERLAND100
Ijsland98
Finland98
Canada92
VK90
Ierland89
Italië81
Tsjechië80
Spanje78
Slovenië71
Slowakijke65
Portugal62
Estland59
Litouwen53
Polen52
Hongarijke51
Griekenland49
Letland36
Bron

OECD / CBS

VS = Verenigde Staten
VK = Verenigd Koninkrijk

  • Geïndexeerd (Nederland, 2018 = 100)
  • De berekening van de uitgaven is o.b.v. koopkrachtpariteiten.
  • *Het betreft de zorguitgaven aan geneeskundige zorg, revalidatie, geneesmiddelen, hulpmiddelen en ondersteunende diensten, gefinancierd door de overheid of door verplichte verzekeringen.
Vergeleken met andere OESO-landen zijn de uitgaven aan “Zvw-achtige” zorg* in Nederland iets hoger dan gemiddeld in de OESO-landen.
Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
3 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De genoemde bedragen voor 2013 t/m 2019 zijn afkomstig uit het Jaarverslag van VWS. De cijfers over de jaren in de trend worden soms achteraf bijgesteld omdat sommige gegevens pas jaren later beschikbaar komen. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan ten opzichte van eerdere weergave van de trend. De uitsplitsing naar type zorg is gebaseerd op de Zorgrekeningen van het CBS. De uitsplitsing gaat daardoor soms over een ander rapportagejaar dan die van het kerncijfer. Er zijn kleine definitieverschillen tussen de cijfers van VWS en CBS over de uitgaven Zvw.

Bronnen

  • CBS StatLine

  • Ministerie van VWS

  • Vektis, gegevens bewerkt door RIVM

  • OECD / CBS