Titel (titel niet zichtbaar)

De uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering vallen, zijn

54,3 miljard euro

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Jaarverslag ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering ( Zvw) vallen, inclusief de eigen bijdragen en het verplicht eigen risico.

Naar type zorg

Sla de grafiek Uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering valt over en ga naar de datatabel

De uitsplitsing naar type is gebaseerd op de Zvw-uitgaven excl. eigen risico
* poliklinisch, ambulant, thuis

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine 
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
24 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheidsuitgaven op CBS StatLine
Zorguitgaven op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering valt over en ga naar de datatabel
  • *De stijging van de Zvw-uitgaven in 2015 heeft onder andere te maken met de overheveling van de wijkverpleging vanuit de AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten.
  • **De middelen voor Wmo- en jeugdzorg die per 2019 onderdeel van de algemene uitkering van het gemeentefonds tellen vanaf dat moment niet meer mee als voor het Financieel Beeld Zorg relevante zorguitgaven.
  • ***Wegens de invoering van een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) per 2022 is er voor de totale netto zorguitgaven in 2021 eenmalig gecorrigeerd voor de schadelastdip GGZ. 
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Jaarverslag ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Verslagperiode t/m
2022
Laatste update gegevens 
21 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Financieel beeld zorg op rijksoverheid.nl 
Financiële middelen op deze website

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Zorgkosten per gemeente

 

Declaraties basisverzekering (Zvw)

Zorgkosten per gemeente

Bron  
Vektis, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens
12 februari 2024
Updatefrequentie  
Onregelmatig
Meer info
Zorgverzekering | Regionaal | Zorgkosten | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

internationaal

Sla de grafiek Uitgaven aan "Zvw-achtige" zorg* per capita, internationaal over en ga naar de datatabel
  • Geïndexeerd (Nederland, 2021 = 100)
  • De berekening van de uitgaven is o.b.v. koopkrachtpariteiten.
  • *Het betreft de zorguitgaven aan geneeskundige zorg, revalidatie, geneesmiddelen, hulpmiddelen en ondersteunende diensten, gefinancierd door de overheid of door verplichte verzekeringen.

Bron 
OECD / CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
24 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meer cijfers op stats.oecd.org 

De genoemde bedragen voor 2013 t/m 2022 zijn afkomstig uit het Jaarverslag van VWS. De cijfers over de jaren in de trend worden soms achteraf bijgesteld omdat sommige gegevens pas jaren later beschikbaar komen. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan ten opzichte van eerdere weergave van de trend. De uitsplitsing naar type zorg is gebaseerd op de Zorgrekeningen  van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). De uitsplitsing gaat daardoor soms over een ander rapportagejaar dan die van het kerncijfer. Er zijn kleine definitieverschillen tussen de cijfers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en CBS over de uitgaven Zvw.