Uitgaven: Zorgverzekeringswet (Zvw)

De uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering vallen zijn
46,7
miljard euro
Verslagjaar
2018
Bron
Ministerie van VWS

Dit kerncijfer betreft de uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering ( Zvw) vallen, inclusief de eigen bijdragen en het verplicht eigen risico.

  • Naar type zorg

Uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering valt

In miljoenen euro's
Type zorgUitgaven (in mln euro's)
Klinische geneeskundige zorg14902
Overige geneeskundige zorg*14152
Revalidatie1860
Geneesmiddelen3900
Hulpmiddelen1351
Ondersteunende diensten984
Overig**5676
Overig***1510
Bron

CBS StatLine

De uitsplitsing naar type is op basis van het netto-bkz, dus zonder eigen risico.

* poliklinisch, ambulant, thuis
** wel meetellend in internationale definitie
*** niet meetellend in internationale definitie

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
31 juli 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal
  • Internationaal

Zorgkosten per gemeente

declaraties basisverzekering (Zvw)
Zorguitgaven: Zorgkosten per gemeente
Bron

Vektis, gegevens bewerkt door RIVM

De hoogste zorgkosten worden gemaakt in grensgebieden.
Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
13 december 2017
Updatefrequentie
Onregelmatig

Uitgaven aan “Zvw-achtige” zorg* per capita, internationaal

LandIndexcijfer
VS274
Duitsland144
Noorwegen131
Zwitserland128
Frankrijk126
Oostenrijk121
Zweden111
Denemarken109
NEDERLAND100
België96
VK92
Ierland92
IJsland92
Canada90
Finland89
Italië79
Spanje74
Tsjechië69
Portugal66
Slovenië64
Slowakije63
Estland55
Griekenland48
Hongarije47
Polen47
Bron

OECD / CBS

VS= Verenigde Staten
VK= Verenigd Koninkrijk

  • Geïndexeerd (Nederland, 2017 = 100)
  • De berekening van de uitgaven is o.b.v. koopkrachtpariteiten.
  • *Gekeken is naar de zorguitgaven aan geneeskundige zorg, revalidatie, geneesmiddelen, hulpmiddelen en ondersteunende diensten, gefinancierd door de overheid of door verplichte verzekeringen.
Vergeleken met andere OESO-landen zijn de uitgaven aan “Zvw-achtige” zorg* in Nederland iets hoger dan gemiddeld in de OESO-landen.
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De genoemde bedragen voor 2013 t/m 2018 zijn afkomstig uit het Jaarverslag van VWS. De cijfers over de jaren in de trend worden soms achteraf bijgesteld omdat sommige gegevens pas jaren later beschikbaar komen. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan ten opzichte van eerdere weergave van de trend. De uitsplitsing naar type zorg is gebaseerd op de Zorgrekeningen van het CBS. De uitsplitsing gaat daardoor soms over een ander rapportagejaar dan die van het kerncijfer. Er zijn kleine definitieverschillen tussen de cijfers van VWS en CBS over de uitgaven Zvw.

Bronnen

  • CBS StatLine

  • Ministerie van VWS

  • Vektis, gegevens bewerkt door RIVM

  • OECD / CBS