Titel (titel niet zichtbaar)

Het exploitatieresultaat per verzekerde voor de basisverzekering bedraagt

-41 Euro


Verslagjaar: 2022
Bron: NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgverzekeraars per verzekerde voor de basisverzekering. De inkomsten minus de zorguitgaven en bedrijfskosten vormen het exploitatieresultaat.

Opbouw

 Opbouw exploitatieresultaat basisverzekering per verzekerde 18+

 

Euro

Premies en vereveningsbijdrage 3.354
Zorguitgaven -3.347
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten (inclusief reclamekosten) -81
Opbrengst beleggingen -37
Mee- en tegenvallers ten opzichte van de ramingen in voorgaande jaren 7
Vrijval voorziening lagere premie huidig jaar 86
Voorziening lagere premie volgend jaar -23
Exploitatieresultaat -41

Bron informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
7 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2023

Trend

Sla de grafiek Trend exploitatieresultaat over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron
NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
7 december 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2023

Deze cijfers betreffen het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgverzekeraars per verzekerde (van 18 jaar of ouder) voor de basisverzekering. De inkomsten minus de zorguitgaven en bedrijfskosten vormen het exploitatieresultaat. De inkomsten worden grotendeels gevormd door de omzet uit premies en de vereveningsbijdrage.