Titel (titel niet zichtbaar)

Het exploitatieresultaat per verzekerde voor de basisverzekering bedraagt

21 Euro


Verslagjaar: 2019
Bron: NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer geeft inzicht in het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgverzekeraars per verzekerde voor de basisverzekering. De inkomsten minus de zorguitgaven en bedrijfskosten vormen het exploitatieresultaat.

Opbouw

 Opbouw exploitatieresultaat basisverzekering per verzekerde 18+

 

Euro

Premies en vereveningsbijdrage 3.197
Zorguitgaven -3.113
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten -83
Opbrengst beleggingen 27
Mee- en tegenvallers ten opzichte van de ramingen in voorgaande jaren 0
Vrijval voorziening lagere premie huidig jaar 16
Voorziening lagere premie volgend jaar -23
Exploitatieresultaat 21

Bron informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)
Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens 
29 september 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2020

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron
NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)
Verslagjaar t/m
2019
Laatste update gegevens
29 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2020

Deze cijfers betreffen het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgverzekeraars per verzekerde (van 18 jaar of ouder) voor de basisverzekering. De inkomsten minus de zorguitgaven en bedrijfskosten vormen het exploitatieresultaat. De inkomsten worden grotendeels gevormd door de omzet uit premies en de vereveningsbijdrage.