Titel (titel niet zichtbaar)

Het exploitatieresultaat per verzekerde voor de basisverzekering bedraagt

-28 Euro


Verslagjaar: 2021
Bron: NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgverzekeraars per verzekerde voor de basisverzekering. De inkomsten minus de zorguitgaven en bedrijfskosten vormen het exploitatieresultaat.

Opbouw

 Opbouw exploitatieresultaat basisverzekering per verzekerde 18+

 

Euro

Premies en vereveningsbijdrage 3.345
Zorguitgaven -3.193
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten -74
Opbrengst beleggingen 20
Mee- en tegenvallers ten opzichte van de ramingen in voorgaande jaren 16
Vrijval voorziening lagere premie huidig jaar 44
Voorziening lagere premie volgend jaar -86
Exploitatieresultaat -28

Bron informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
7 juni 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2021

Trend

Sla de grafiek Trend exploitatieresultaat over en ga naar de datatabel

Bron
NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens
7 juni 2022
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2021

Deze cijfers betreffen het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgverzekeraars per verzekerde (van 18 jaar of ouder) voor de basisverzekering. De inkomsten minus de zorguitgaven en bedrijfskosten vormen het exploitatieresultaat. De inkomsten worden grotendeels gevormd door de omzet uit premies en de vereveningsbijdrage.

In 2020 brak COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 uit. Dit beïnvloedt de cijfers. De zorgverzekeraars geven daarover een toelichting in hun jaarverslagen. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland zijn de gevolgen in het algemeen beschreven.