Titel (titel niet zichtbaar)

De gemiddelde solvabiliteit van zorgverzekeringsconcerns is

138 procent

 

Verslagjaar: 2022
Bron: NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de hoeveelheid financiële middelen die zorgverzekeraars aanhouden ten opzichte van de minimale solvabiliteitseis van 100%. Een te lage solvabiliteit kan er toe leiden dat een zorgverzekeraar maatregelen gaat treffen. Bij een solvabiliteit onder het minimum moet een zorgverzekeraar een herstelplan uitvoeren. Om premieschommelingen te voorkomen willen zorgverzekeraars een buffer aanhouden boven de minimaal vereiste solvabiliteit, zodat de premie niet meteen omhoog moet bij een onvoorziene tegenvaller.

Naar concern

Sla de grafiek Financiele reserves zorgverzekeringsconcerns over en ga naar de datatabel

* De cijfers van EUCARE betreffen het landelijk gemiddelde. EUCARE voert meerdere soorten verzekeringen in meerdere Europese landen en heeft geen aparte jaarcijfers voor de zorgverzekering.

Bron 
NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
19 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2023

Trend

Sla de grafiek Trend in solvabiliteit zorgverzekeringsconcerns over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
19 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2023

Dit kerncijfer betreft de hoeveelheid financiële middelen die zorgverzekeraars aanhouden ten opzichte van de minimale solvabiliteitseis van 100%. Solvabiliteitseisen bieden bescherming aan verzekerden door zekerheid te geven dat verzekeraars in staat zijn hun verplichtingen tegenover hen en zorgaanbieders na te komen, ook wanneer (grote) onverwachte tegenvallers optreden. In de praktijk hanteren de meeste zorgverzekeraars een buffer van rond de 120% tot 130% om bijvoorbeeld onverwacht hoge kosten te kunnen opvangen of sterke wisselingen in het aantal verzekerden. Dit cijfer laat zien hoe financieel solide de zorgverzekeraars zijn.

De cijfers van EUCARE betreffen het landelijk gemiddelde. EUCARE voert meerdere soorten verzekeringen in meerdere Europese landen en heeft geen aparte jaarcijfers voor de zorgverzekering.