Zorgverzekeringsconcerns: financiële reserves

De gemiddelde solvabiliteit van zorgverzekeringsconcerns is
145
procent
Verslagjaar
2018
Bron
NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Dit kerncijfer betreft de hoeveelheid financiële middelen die zorgverzekeraars aanhouden ten opzichte van de minimale solvabiliteitseis van 100%. Een te lage solvabiliteit kan er toe leiden dat een zorgverzekeraar maatregelen gaat treffen, bij een solvabiliteit onder het minimum moet een zorgverzekeraar een formeel herstelplan uitvoeren. Om premieschommelingen te voorkomen willen zorgverzekeraars een buffer aan houden boven de minimaal vereiste solvabiliteit, zodat de premie niet meteen verhoogd moet worden bij een onvoorziene tegenvaller. 

  • Naar concern

Financiele reserves zorgverzekeringsconcerns

Solvabiliteitsratio basisverzekering (percentage van minimale solvabiliteitseis)
ConcernPercentage van minimale solvabiliteitseis
Achmea144%
ASR140%
CZ157%
DSW134%
Eno166%
iptiQ145%
Menzis138%
ONVZ132%
VGZ141%
Zorg en Zekerheid165%
Totaal145%
Bron

NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
9 september 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer betreft de hoeveelheid financiële middelen die zorgverzekeraars aanhouden ten opzichte van de minimale solvabiliteitseis van 100%. Solvabiliteitseisen bieden bescherming aan verzekerden door zekerheid te geven dat verzekeraars in staat zijn hun verplichtingen tegenover hen en zorgaanbieders na te komen, ook wanneer (grote) onverwachte tegenvallers optreden. In de praktijk hanteren de meeste zorgverzekeraars een buffer van rond de 120% tot 130% om bijvoorbeeld onverwacht hoge kosten te kunnen opvangen of sterke wisselingen in het aantal verzekerden. Dit cijfer laat zien hoe financieel solide de zorgverzekeraars zijn.

Bronnen

  • NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars