Zorgverzekeringsconcerns: financiële reserves

De gemiddelde solvabiliteit van zorgverzekeringsconcerns is
140
procent
Verslagjaar
2017
Bron
NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Dit kerncijfer betreft de hoeveelheid financiële middelen die zorgverzekeraars aanhouden ten opzichte van de minimale solvabiliteitseis van 100%. In de praktijk hanteren de meeste zorgverzekeraars een buffer van rond de 120% tot 130% om bijvoorbeeld onverwacht hoge kosten te kunnen opvangen of sterke wisselingen in het aantal verzekerden. Dit cijfer laat zien hoe financieel solide de zorgverzekeraars zijn. Bij een goede financiële positie kan met een lagere premie worden volstaan. Bij een slechte financiële positie kan een hogere premie nodig zijn om deze te verbeteren.

  • Naar concern

Financiele reserves zorgverzekeringsconcerns

Solvabiliteitsratio basisverzekering (percentage van minimale solvabiliteitseis)
ConcernPercentage van minimale solvabiliteitseis
Achmea137%
ASR138%
CZ149%
DSW147%
Eno159%
Menzis129%
ONVZ121%
VGZ141%
Zorg en Zekerheid151%
Totaal140%
Bron

NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
5 december 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De wettelijke solvabiliteitseis is afhankelijk van meerdere factoren en bedraagt met ingang van 2016 ongeveer 15 tot 17% van de verwachte schadelast inclusief bedrijfskosten. Zorgverzekeraars mogen nooit minder kapitaal aanhouden dan de solvabiliteitseis. In de praktijk hanteren de Nederlandse zorgverzekeraars een buffer van rond de 120% tot 130% van de eis. Dit doen ze om eventuele schommelingen op te kunnen vangen als gevolg van bijvoorbeeld onverwachte kosten of sterke wisselingen in het aantal verzekerden.

Bronnen

  • NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars