Titel (titel niet zichtbaar)

Totale zorguitgaven zijn 

106,2 miljard euro
 

Verslagjaar: 2019
Bron:  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Titel beschrijving

Dit kerncijfer betreft de totale zorguitgaven volgens de 'brede' definitie, uitgesplitst naar financieringsregeling en zorgaanbieder. Deze definitie omvat alle (directe) maatschappelijke uitgaven aan gezondheid en welzijn, waarbij direct contact is met de patiënt of cliënt, dit is inclusief jeugdzorg en kinderopvang. Daarnaast bevat dit ook activiteiten van beleid, beheer en verzekering van gezondheids- en welzijnszorg. 

Naar financieringsregeling

Sla de grafiek Zorguitgaven brede definitie over en ga naar de datatabel

Vrijwillige regelingen: o.a. aanvullende- en particuliere verzekering, betalingen door bedrijven en instellingen.
Buitenland; uitvoer: o.a. betalingen uit het buitenland voor behandelingen die plaatsvonden in Nederland.

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2019 
Laatste update gegevens 
21 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Zorguitgaven op CBS StatLine

Naar zorgaanbieder

Sla de grafiek Zorguitgaven brede definitie over en ga naar de datatabel

GLZ: geneeskundige en langdurige zorg
GLZMS: geneeskundige en langdurige zorg, medisch specialistische zorg
GLZMS: geneeskundige en langdurige H67 medisch specialistische zorg
GLZO: geneeskundige en langdurige zorg, overig
WJK: Welzijn jeugdzorg en kinderopvang

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2019 
Laatste update gegevens 
21 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Zorguitgaven op CBS StatLine

Trend

Naar financieringsregeling

Sla de grafiek Trend in zorguitgaven uitgesplitst naar financieringsregeling over en ga naar de datatabel

Vrijwillige regelingen: o.a. aanvullende- en particuliere verzekering, betalingen door bedrijven en instellingen.
Buitenland; uitvoer: o.a. betalingen uit het buitenland voor behandelingen die plaatsvonden in Nederland.

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2019 
Laatste update gegevens 
21 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Zorguitgaven op CBS StatLine

Naar zorguitgaven

Sla de grafiek Trend in zorguitgaven volgens drie benaderingen over en ga naar de datatabel

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2019 
Laatste update gegevens 
21 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Zorguitgaven op CBS StatLine

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. Daar is ook een nadere uitleg te vinden over de drie meest gehanteerde definities van zorguitgaven in Nederland en de verschillen ertussen.