Titel (titel niet zichtbaar)

Totale zorguitgaven zijn 

126,2 miljard euro*
 

Verslagjaar: 2022*
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
*voorlopig cijfer

Titel beschrijving

Dit kerncijfer betreft de totale zorguitgaven volgens de 'brede' definitie, uitgesplitst naar financieringsregeling en zorgaanbieder. Deze definitie omvat alle (directe) maatschappelijke uitgaven aan gezondheid en welzijn, waarbij direct contact is met de patiënt of cliënt, dit is inclusief jeugdzorg en kinderopvang. Daarnaast bevat dit ook activiteiten van beleid, beheer en verzekering van gezondheids- en welzijnszorg. 

Naar financieringsregeling

Sla de grafiek Zorguitgaven brede definitie over en ga naar de datatabel
  • Vrijwillige regelingen: o.a. aanvullende- en particuliere verzekering, betalingen door bedrijven en instellingen.
  • Buitenland; uitvoer: o.a. betalingen uit het buitenland voor behandelingen die plaatsvonden in Nederland.

*voorlopig cijfers

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2022*
Laatste update gegevens 
27 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren  op VZinfo.nl
Zorguitgaven op CBS StatLine

Naar zorgaanbieder

Sla de grafiek Zorguitgaven brede definitie over en ga naar de datatabel

GLZ: geneeskundige en langdurige zorg
GLZMS: geneeskundige en langdurige zorg, medisch specialistische zorg
GLZMS: geneeskundige en langdurige H67 medisch specialistische zorg
GLZO: geneeskundige en langdurige zorg, overig
WJK: Welzijn jeugdzorg en kinderopvang

*voorlopig cijfers

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2022*
Laatste update gegevens 
27 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren  op VZinfo.nl
Zorguitgaven op CBS StatLine

Trend

Naar financieringsregeling

Sla de grafiek Trend in zorguitgaven uitgesplitst naar financieringsregeling over en ga naar de datatabel
  • Vrijwillige regelingen: o.a. aanvullende- en particuliere verzekering, betalingen door bedrijven en instellingen.
  • Buitenland; uitvoer: o.a. betalingen uit het buitenland voor behandelingen die plaatsvonden in Nederland.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

*voorlopig cijfers

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2022* 
Laatste update gegevens 
27 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren  op VZinfo.nl
Zorguitgaven op CBS StatLine

Naar zorguitgaven

Sla de grafiek Trend in zorguitgaven volgens drie benaderingen over en ga naar de datatabel
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

*voorlopig cijfers

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2022*
Laatste update gegevens 
27 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren  op VZinfo.nl
Zorguitgaven op CBS StatLine

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. Daar is ook een nadere uitleg te vinden over de drie meest gehanteerde definities van zorguitgaven in Nederland en de verschillen ertussen. 

In zowel 2020 als 2021 is de coronacrisis van grote invloed geweest op de zorguitgaven. In 2021 kwam dit met name door de kosten voor testen en vaccineren. Ook vond er een stijging in de directe en indirecte kosten van de zorg aan COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-patiënten plaats.