Titel (titel niet zichtbaar)

De jaarlijkse groei in collectieve zorguitgaven is

8,8* procent

 

Verslagperiode: 2020 (* voorlopig cijfer)
Bron: OECD, bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de groei in procenten van de totale collectieve zorguitgaven ten opzichte van het voorgaande jaar, gebaseerd op netto Budgetair Kader Zorg.

Trend

Sla de grafiek Trend in jaarlijke groei van de collectieve zorguitgaven over en ga naar de datatabel

Bron 
OECD, bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode t/m 
2020
Laatste update gegevens  
11 oktober 2021
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Gemiddelde jaarlijkse groei zorguitgaven 2018-2020 over en ga naar de datatabel

* Voor de berekening is uitgegaan van de gemiddelde groei over 3 jaar.
* Vanwege de coronapandemie en de bijbehorende stijgende zorguitgaven, zijn ten behoeve van de vergelijkbaarheid voor de internationale vergelijking alleen de landen meegenomen waarvan de zorguitgaven voor het jaar 2020 al bekend waren. Overige landen zijn geëxludeerd.

Bron 
OECD
Verslagperiode 
2018-2020
Laatste update gegevens  
11 oktober 2021
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Cijfers op OECD.org

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd.

COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19: De coronacrisis is van grote invloed geweest op de zorguitgaven. Naast reguliere zorg zijn er grote uitgaven gedaan aan zorg voor COVID-patiënten en zijn er extra kosten gemaakt vanwege COVID-19. Door het uitstellen/vervallen van reguliere zorg zijn extra kosten gemaakt, omdat zorgaanbieders compensatie konden krijgen voor de weggevallen omzet. Daarnaast vallen ook de kosten van de uitgekeerde zorgbonus en de opsporing van corona, zoals opzetten van teststraten, laboratoriumonderzoek en bron- en contactonderzoek, onder deze uitgaven (CBS, 2021).