Titel (titel niet zichtbaar)

De jaarlijkse groei in nominale zorguitgaven is

-0,6 procent

 

Verslagjaar: 2022 
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), OECD

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de groei in procenten van de totale nominale zorguitgaven ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor de definitie van zorguitgaven is voor dit kerncijfer de internationale definitie Systems of Health Accounts (SHA) van zorguitgaven gebruikt.  Voor verdere toelichting over de verschillende definities van zorguitgaven zie: Zorguitgaven volgens drie benaderingen op VZinfo.nl.

 

Trend

Sla de grafiek Trend in jaarlijke groei van de nominale zorguitgaven over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), OECD
Verslagperiode t/m 
2022
Laatste update gegevens  
14 augustus 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Gemiddelde jaarlijkse groei zorguitgaven 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), OECD
Verslagperiode 
2019-2022
Laatste update gegevens  
14 augustus 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Cijfers op OECD.org

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd.

COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19: De coronacrisis is van grote invloed geweest op de zorguitgaven. Naast reguliere zorg zijn er grote uitgaven gedaan aan zorg voor COVID-patiënten en zijn er extra kosten gemaakt vanwege COVID-19. Door het uitstellen/vervallen van reguliere zorg zijn extra kosten gemaakt, omdat zorgaanbieders compensatie konden krijgen voor de weggevallen omzet. Daarnaast vallen ook de kosten van de uitgekeerde zorgbonus en de opsporing van corona, zoals opzetten van teststraten, laboratoriumonderzoek en bron- en contactonderzoek, onder deze uitgaven (CBS, 2021).