Titel (titel niet zichtbaar)

De jaarlijkse groei in collectieve zorguitgaven op macroniveau is

3,1* procent

 

Verslagperiode: 2016 (* voorlopig cijfer)
Bron: Rijksbegroting VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de groei in procenten van de totale collectieve zorguitgaven ten opzichte van het voorgaande jaar, gebaseerd op netto Budgetair Kader Zorg.

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, bewerkt door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagperiode t/m 
2016
Laatste update gegevens  
19 september 2017
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Rijksbegroting VWS

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd.