Uitgaven: jaarlijkse groei collectieve zorguitgaven

De jaarlijkse groei in collectieve zorguitgaven op macroniveau is
3,1*
procent
Verslagperiode
2016
(* voorlopig cijfer)
Bron
Rijksbegroting VWS

Dit kerncijfer betreft de groei in procenten van de totale collectieve zorguitgaven ten opzichte van het voorgaande jaar, gebaseerd op netto Budgetair Kader Zorg.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd.

Bronnen

  • VWS, CBS, bewerkt door RIVM

Meer informatie