Titel (titel niet zichtbaar)

21,3* procent

van de totale collectieve uitgaven wordt besteed aan zorg

 

Verslagjaar:  2021 (*voorlopig cijfer)
Bron: Macro Economische Verkenning, Centraal Planbureau (CPB Centraal Planbureau)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de totale collectieve uitgaven dat wordt besteed aan zorg. Het cijfer zegt iets over de betaalbaarheid van de zorg. 

Trend

Sla de grafiek Trend in collectieve uitgaven besteed aan zorg over en ga naar de datatabel

*voorlopig cijfer

Bron 
Macro Economische Verkenning, CPB Centraal Planbureau
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens  
7 september 2021
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Macro Economische Verkenning op CPB.nl

Internationaal

Sla de grafiek Aandeel collectieve uitgaven besteed aan zorg over en ga naar de datatabel

Sinds peiljaar 2017 maakt de OECD voor een deel van de landen gebruik van een nieuwe methode om onderscheid te maken tussen collectieve- en private zorguitgaven. Omdat deze gegevens nog niet voor alle landen beschikbaar zijn, is er enige voorzichtigheid geboden bij deze internationale vergelijking. 

Bron 
OECD 
Verslagperiode 
2019
Laatste update gegevens  
7 september 2021
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Cijfers op OECD.org

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. 
Door verschillen in bron, populatie en definitie wijken de landelijke cijfers wel iets af van de Nederlandse cijfers die in de internationale vergelijking gebruikt zijn.

De coronacrisis is van grote invloed geweest op de zorguitgaven in 2020. Naast reguliere zorg zijn er grote uitgaven gedaan aan zorg voor covidpatiënten en zijn er extra kosten gemaakt vanwege COVID-19. Door het uitstellen/vervallen van reguliere zorg zijn extra kosten gemaakt, omdat zorgaanbieders compensatie konden krijgen voor de weggevallen omzet. Daarnaast vallen ook de kosten van de uitgekeerde zorgbonus en corona testen onder deze uitgaven.