Titel (titel niet zichtbaar)

21,5 procent

van de totale collectieve uitgaven wordt besteed aan zorg

 

Verslagjaar:  2023
Bron: Macro Economische Verkenning, CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de totale collectieve uitgaven dat wordt besteed aan zorg. Het cijfer zegt iets over de betaalbaarheid van de zorg. 

Trend

Sla de grafiek Trend in collectieve uitgaven besteed aan zorg over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Macro Economische Verkenning, CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau)
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens  
8 mei 2024
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Macro Economische Verkenning op CPB.nl

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. 
Door verschillen in bron, populatie en definitie wijken de landelijke cijfers wel iets af van de Nederlandse cijfers die in de internationale vergelijking gebruikt zijn.

De coronacrisis is van grote invloed geweest op de zorguitgaven in 2020. Naast reguliere zorg zijn er grote uitgaven gedaan aan zorg voor covidpatiënten en zijn er extra kosten gemaakt vanwege COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19. Door het uitstellen/vervallen van reguliere zorg zijn extra kosten gemaakt, omdat zorgaanbieders compensatie konden krijgen voor de weggevallen omzet. Daarnaast vallen ook de kosten van de uitgekeerde zorgbonus en corona testen onder deze uitgaven.