Uitgaven: aandeel collectieve uitgaven besteed aan zorg

21,7*
procent
van de totale collectieve uitgaven wordt besteed aan zorg
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
Macro Economische Verkenning, Centraal Planbureau (CPB)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de totale collectieve uitgaven dat wordt besteed aan zorg. Het cijfer zegt iets over de betaalbaarheid van de zorg. 

  • Internationaal

Aandeel collectieve uitgaven dat wordt besteed aan zorg

Country% collectieve uitgaven besteed aan zorg
Japan(2016)23,2
Verenigde Staten 22,5
Ierland*20,0
Duitsland19,9
Nederland*19,0
Verenigd Koninkrijk18,7
Zweden18,7
Noorwegen17,9
Australië (2015)*17,6
Chili (2016)16,7
Denemarken16,6
Oostenrijk*15,7
Frankrijk*15,5
België15,3
Spanje15,3
Tsjechië*15,2
Slovenië13,6
Italië*13,4
Slowakije*13,4
Zuid-Korea (2016)13,1
Finland13,0
Portugal*13,0
Litouwen12,8
Estland12,2
Israël11,9
Zwitserland11,0
Polen11,0
Griekenland*10,3
Hongarije10,1
Letland9,0
Bron

OECD

* Berekend volgens oude methode 

Sinds dit peiljaar (2017) maakt de OECD voor een deel van de landen gebruik van een nieuwe methode om onderscheid te maken tussen collectieve- en private zorguitgaven. Omdat deze gegevens nog niet voor alle landen beschikbaar zijn, is er enige voorzichtigheid geboden bij deze internationale vergelijking. 

  • VK = Verenigd Koninkrijk
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
15 januari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Macro Economische Verkenning, CPB

  • OECD