Geneesmiddelentekorten

732
geneesmiddelen
zijn tijdelijk of definitief niet beschikbaar
Verslagjaar
2017
Bron
KNMP Farmanco

Dit kerncijfer betreft het aantal geregistreerde geneesmiddelen dat (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar is. Er is sprake van een geneesmiddelentekort als medicijnen landelijk niet beschikbaar zijn, en het tekort waarschijnlijk langer dan veertien dagen gaat duren.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Geneesmiddelentekorten kunnen gemeld worden bij KNMP Farmanco. Leveranciers zijn niet verplicht om tekorten te melden aan KNMP Farmanco. De meeste meldingen worden gedaan door apothekers, werkzaam in de openbare apotheek of in het ziekenhuis. Vanwege het niet-verplichtende karakter, is KNMP Farmanco nooit compleet. Meer informatie is te vinden op www.KNMP.nl.

Bronnen

  •  KNMP Farmanco