Titel (titel niet zichtbaar)

2.292 geneesmiddelen

zijn tijdelijk of definitief niet beschikbaar

 

Verslagjaar: 2023
Bron: KNMP Farmanco

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal geregistreerde geneesmiddelen dat (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar is, zoals gemeld bij KNMP Farmanco. Er is sprake van een geneesmiddelentekort als medicijnen landelijk niet beschikbaar zijn, en het tekort waarschijnlijk langer dan veertien dagen gaat duren. Leveranciers melden ook mogelijke tekorten bij het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten. Een melding bij het Meldpunt betekent niet dat er daadwerkelijk een tekort is of zal ontstaan.

Tekorten gemeld door apothekers

Sla de grafiek Tekort geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

Bron 
KNMP Farmanco
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
6 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geneesmiddelentekorten op KNMP.nl 

(Mogelijke) Tekorten gemeld door farmaceutische bedrijven

Sla de grafiek Mogelijk tekort geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

* Aantal meldingen van verwachte leveringsproblemen over verschillende geneesmiddelen. 

Bron 
Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
13 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meldpunt geneesmiddelentekorten 

Trend tekorten gemeld door apothekers

Sla de grafiek Trend in ontwikkeling geneesmiddelentekorten over en ga naar de datatabel

Bron 
KNMP Farmanco
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens 
6 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geneesmiddelentekorten op KNMP.nl 

Geneesmiddelentekorten kunnen gemeld worden bij KNMP Farmanco. Leveranciers zijn niet verplicht om tekorten te melden aan KNMP Farmanco. De meeste meldingen worden gedaan door apothekers, werkzaam in de openbare apotheek of in het ziekenhuis. Vanwege het niet-verplichtende karakter, is KNMP Farmanco nooit compleet. Meer informatie is te vinden op www.KNMP.nl

Het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten verzamelt sinds 2017 ook meldingen over geneesmiddelentekorten. De manier van meten is anders (het Meldpunt ontvangt meldingen van verwachte leveringsproblemen van farmaceutische industrie, en meet iets anders, namelijk zowel bestaande als mogelijke tekorten), en daardoor verschillen de cijfers ook. Bij het Meldpunt moeten firma’s een verwacht leveringsprobleem melden en als een geneesmiddel definitief uit de handel gaat. Firma’s kunnen het ook melden als een geneesmiddel in kleinere hoeveelheden of in onvoldoende mate in de handel wordt gebracht (er wordt dan nog wel geleverd, maar de vraag is groter dan het aanbod). Omdat firma’s uit voorzorg risico op een leveringsprobleem melden, geven de meldingen geen accuraat beeld van de daadwerkelijke leveringsproblemen. Toelichting op de verschillen tussen de metingen is te vinden op Meldpuntgeneesmiddelentekortendefecten.nl