Titel (titel niet zichtbaar)

1.480 geneesmiddelen

zijn tijdelijk of definitief niet beschikbaar

 

Verslagjaar: 2020
Bron: KNMP Farmanco

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal geregistreerde geneesmiddelen dat (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar is, zoals gemeld bij KNMP Farmanco. Er is sprake van een geneesmiddelentekort als medicijnen landelijk niet beschikbaar zijn, en het tekort waarschijnlijk langer dan veertien dagen gaat duren. Leveranciers melden ook mogelijke tekorten bij het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten. Een melding bij het Meldpunt betekent niet dat er daadwerkelijk een tekort is of zal ontstaan.

Tekorten gemeld door apothekers

Sla de grafiek Tekort geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

Bron 
KNMP Farmanco
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
25 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geneesmiddelentekorten op KNMP.nl 

(Mogelijke) Tekorten gemeld door farmaceutische bedrijven

Sla de grafiek Mogelijk tekort geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

* Geneesmiddelen die tijdelijk niet of minder in de handel zijn waardoor een mogelijk tekort kan ontstaan
** Geneesmiddelen die tijdelijk niet in de handel zijn maar waarvoor voldoende alternatieven beschikbaar zijn

Bron 
Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten
Verslagjaar 
2018
Laatste update gegevens 
28 januari 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meldpunt geneesmiddelentekorten 

Trend tekorten gemeld door apothekers

Sla de grafiek Trend in ontwikkeling geneesmiddelentekorten over en ga naar de datatabel

Bron 
KNMP Farmanco
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens 
25 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geneesmiddelentekorten op KNMP.nl 

Geneesmiddelentekorten kunnen gemeld worden bij KNMP Farmanco. Leveranciers zijn niet verplicht om tekorten te melden aan KNMP Farmanco. De meeste meldingen worden gedaan door apothekers, werkzaam in de openbare apotheek of in het ziekenhuis. Vanwege het niet-verplichtende karakter, is KNMP Farmanco nooit compleet. Meer informatie is te vinden op www.KNMP.nl

Het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten verzamelt sinds 2017 ook meldingen over geneesmiddelentekorten. De manier van meten is anders (het Meldpunt ontvangt meldingen van verwachte leveringsproblemen van farmaceutische industrie, en meet iets anders, namelijk zowel bestaande als mogelijke tekorten), en daardoor verschillen de cijfers ook. Bij het Meldpunt moeten firma’s een verwacht leveringsprobleem melden en als een geneesmiddel definitief uit de handel gaat. Deze verplichting geldt niet voor parallelhandelsvergunningen. Firma’s kunnen het ook melden als een geneesmiddel in kleinere hoeveelheden of in onvoldoende mate in de handel wordt gebracht (er wordt dan nog wel geleverd, maar de vraag is groter dan het aanbod). Omdat melden niet in alle gevallen verplicht is, is ook – net als KNMP Farmanco – het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en –defecten nooit compleet. Toelichting op de verschillen tussen de metingen is te vinden op Meldpuntgeneesmiddelentekortendefecten.nl