Geneesmiddelentekorten

769
geneesmiddelen
zijn tijdelijk of definitief niet beschikbaar
Verslagjaar
2018
Bron
KNMP Farmanco

Dit kerncijfer betreft het aantal geregistreerde geneesmiddelen dat (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar is. Er is sprake van een geneesmiddelentekort als medicijnen landelijk niet beschikbaar zijn, en het tekort waarschijnlijk langer dan veertien dagen gaat duren.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Geneesmiddelentekorten kunnen gemeld worden bij KNMP Farmanco. Leveranciers zijn niet verplicht om tekorten te melden aan KNMP Farmanco. De meeste meldingen worden gedaan door apothekers, werkzaam in de openbare apotheek of in het ziekenhuis. Vanwege het niet-verplichtende karakter, is KNMP Farmanco nooit compleet. Meer informatie is te vinden op www.KNMP.nl
Het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten verzamelt sinds 2017 ook meldingen over geneesmiddelentekorten. De manier van meten is anders (het Meldpunt ontvangt meldingen van verwachte leveringsproblemen van farmaceutische industrie, en meet iets anders, namelijk dreigende tekorten), en daardoor verschillen de cijfers ook. Het meest recente rapport. Toelichting op de verschillen tussen de metingen is te vinden op Meldpuntgeneesmiddelentekorten.nl

Bronnen

  •  KNMP Farmanco