Titel (titel niet zichtbaar)

92,1 standaard dagdoseringen per 100 patiëntdagen
 

Verslagjaar:  2022
Bron: Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal standaard dagdoseringen ( DDD) antibiotica per 100 patiëntdagen voor klinisch opgenomen patiënten in academische en algemene ziekenhuizen. 

Trend

Sla de grafiek Trend in antibioticagebruik in ziekenhuizen over en ga naar de datatabel

In 2019 heeft de WHO veranderingen aangebracht in het ATC/ DDD systeem. Daarom zijn de cijfers vanaf 2019 niet meer goed te vergelijken met voorgaande jaren. Voor het jaar 2018 is de DDD herberekend.

Bron 
SWAB via NethMap 2023
Verslagjaar t/m 
2022
Laatste update gegevens  
28 november 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
NethMap, 2023
Antimicrobiële resistentie in VZinfo 

De cijfers zijn afkomstig van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid ( SWAB). De apotheken van alle academische en algemene ziekenhuizen verstrekken jaarlijks inkoop- dan wel aflevergegevens van antibiotica aan de SWAB. Ook leveren ze gegevens over het aantal verpleegdagen in hun ziekenhuis. De SWAB rekent deze gegevens om naar standaard dagdoseringen ( DDD) per 100 patiëntdagen. Aangezien niet alle ziekenhuizen cijfers aanleveren, hoogt de SWAB de cijfers op om een schatting voor alle ziekenhuizen te krijgen.