Antibioticagebruik buiten ziekenhuizen

Openbare apotheken verstrekken
10,1
standaard dagdoseringen antibiotica per 1.000 inwoners
Verslagjaar
2018
Bron
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Dit kerncijfer betreft het aantal standaard dagdoseringen ( DDD) antibiotica per 1.000 inwoners dat is verstrekt aan mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. 

  • Internationaal

Gebruik van antibiotica in de eerstelijn internationaal

LandDDD per 1.000 inwoners per dag
Griekenland (v)37,4
Frankrijk (v)29,2
Roemenië (v)29,1
Polen (v)27
Spanje (b)25,1
Slowakije (v, 2016)23,6
België (g)21,1
Tsjechië (v, 2015)19,5
Ierland (v)19,3
Verenigd Koninkrijk (g)19,1
Italië (b)19
Bulgarije (v)18,9
Kroatië (v)16,8
Portugal (g)16,4
Hongarije (v)15,6
Noorwegen (b)14,7
Denemarken (v)14,3
Duitsland (v)13,7
Finland (v)13,6
Lithouwen (v)13,6
Letland (v)12,1
Oostenrijk (g)11,9
Zweden (v)11,3
Slovenië (b)10,7
NEDERLAND (v)10,1
Estland (v)9,9
Bron

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

  • Voor Roemenië zijn de cijfers inclusief het gebruik in het ziekenhuis. Ze geven daarom een overschatting van het antibioticagebruik in de eerstelijn.
  • Voor Finland is het gebruik in afgelegen eerstelijnszorgcentra en verpleeg/verzorgingshuizen bij het gebruik in ziekenhuizen opgeteld, waardoor het gebruik in de eerstelijn een onderschatting is.
  • Tussen haakjes is weergegeven van welk type bron de gegevens afkomstig zijn (in 2017 of anders indien vermeld): v = verkoopcijfers, g = gedeclareerde afleveringen, b = beide typen gegevens. Bronnen gebaseerd op verkoopcijfers zijn mogelijk vollediger dan bronnen gebaseerd op gedeclareerde afleveringen, omdat antibiotica die zonder recept zijn verkregen of niet worden vergoed vaak wel in de verkoopcijfers zijn meegeteld, maar niet bij de gedeclareerde cijfers.
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
15 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Stichting Farmaceutische Kengetallen ( SFK) levert gegevens over het afleveren van antibiotica door openbare apotheken. Openbare apotheken verstrekken medicijnen die door huisartsen of specialisten zijn voorgeschreven aan patiënten die niet klinisch zijn opgenomen. De cijfers zijn afkomstig van 90% van de openbare apotheken en ze zijn opgehoogd om een schatting voor 100% te krijgen. Het is onbekend welk aandeel van de door apotheken verstrekte hoeveelheid daadwerkelijk door mensen wordt gebruikt. 
Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • SFK via NethMap 2019

  • European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)