Antibioticagebruik buiten ziekenhuizen

Openbare apotheken verstrekken
10,1
standaard dagdoseringen antibiotica per 1.000 inwoners
Verslagjaar
2017
Bron
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Dit kerncijfer betreft het aantal standaard dagdoseringen ( DDD) antibiotica per 1.000 inwoners dat is verstrekt aan mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. 

  • Internationaal

Gebruik van antibiotica in de eerstelijn internationaal

LandGebruik
Griekenland (v)36,3
Cyprus* (v)33
Frankrijk (v)30,3
Roemenië* (v)29,5
België (g)27,5
Italië (b)26,9
Luxemburg (g)25,5
Ierland (v)24,2
Polen (v)24
Slowakije (v)23,6
Spanje (g)22,2
Portugal (g)21,6
IJsland (v)21
Kroatië (g)20,7
Bulgarije (v)19,8
Verenigd Koninkrijk (g)19,6
Tsjechië (g, 2015)19,5
Litouwen (v)16,9
Finland (v)16,5
Denemarken (v)15,9
Malta (v)15,9
Hongarije (v)15,4
Noorwegen (b)15,2
Duitsland (g)14,1
Slovenië (b)13,9
Oostenrijk (g)13,3
Letland (v)13,2
Zweden (v)12
Estland (v)11,9
Nederland (v)10,4
Bron

ESAC-NET, 2018

  • Voor Cyprus en Roemenië zijn de cijfers inclusief het gebruik in het ziekenhuis. Ze geven daarom een overschatting van het antibioticagebruik in de eerstelijn.
  • Voor Finland is het gebruik in afgelegen eerstelijnszorgcentra en verpleeg/verzorgingshuizen bij het gebruik in ziekenhuizen opgeteld, waardoor het gebruik in de eerstelijn een onderschatting is.
  • Tussen haakjes is weergegeven van welk type bron de gegevens afkomstig zijn: v=verkoopcijfers, g=gedeclareerde afleveringen, b=beide typen gegevens. Bronnen gebaseerd op verkoopcijfers zijn mogelijk vollediger dan bronnen gebaseerd op gedeclareerde afleveringen, omdat antibiotica die zonder recept zijn verkregen of niet worden vergoed vaak wel in de verkoopcijfers zijn meegeteld, maar niet bij de gedeclareerde cijfers.
Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
25 juli 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Stichting Farmaceutische Kengetallen ( SFK) levert gegevens over het afleveren van antibiotica door openbare apotheken. Openbare apotheken verstrekken medicijnen die door huisartsen of specialisten zijn voorgeschreven aan patiënten die niet klinisch zijn opgenomen. De cijfers zijn afkomstig van 90% van de openbare apotheken en ze zijn opgehoogd om een schatting voor 100% te krijgen. Het is onbekend welk aandeel van de door apotheken verstrekte hoeveelheid daadwerkelijk door mensen wordt gebruikt. 
Het European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network (ESAC-NET) verzamelt gegevens over gebruik van antimicrobiële middelen in de eerstelijn en in ziekenhuizen in 29 EU/ EEA-landen. De bronnen van ESAC-NET zijn nationale verkoopcijfers of gedeclareerde afleveringen, afhankelijk van het land. 

Bronnen

  • SFK via NethMap 2015 en Nethmap 2018

  • ESAC-NET, 2018