Titel (titel niet zichtbaar)

226 ambulancestandplaatsen

leveren 24/7-uurs paraatheid in Nederland
 

Peildatum: juni 2023
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Ambulancestandplaatsen (beschrijving)

In Nederland wordt de ambulancezorg verzorgd vanuit 25 Regionale Ambulancevoorzieningen ( RAV). In deze regio's zijn ambulanceteams gestationeerd. In 2023 zijn er 226 ambulancestandplaatsen die 24/7-uurs paraatheid leveren. Daarnaast zijn er 21 ambulancestandplaatsen die alleen overdag, in de avond/nacht of tijdelijk operationeel zijn. Een ambulancestandplaats is een locatie waar vandaan de ambulance vertrekt en waar voorzieningen zijn voor ambulancepersoneel en -materiaal.

Regionaal

Ambulancestandplaatsen

Kaart NL Ambulancestandplaatsen 2023

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Peildatum
juni 2023
Laatste update gegevens 
24 augustus 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal)

Verantwoording van  de cijfers is te vinden in Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2023 op www.rivm.nl.