Titel (titel niet zichtbaar)

225 ambulancestandplaatsen

leveren 24/7-uurs paraatheid in Nederland
 

Verslagjaar: 2022
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Ambulancestandplaatsen (beschrijving)

In Nederland wordt de ambulancezorg verzorgd vanuit 25 Regionale Ambulancevoorzieningen ( RAV-regio's). In deze regio's zijn ambulanceteams gestationeerd. In 2022 zijn er 225 ambulancestandplaatsen die 24/7-uurs paraatheid leveren. Daarnaast zijn er 29 ambulancestandplaatsen die alleen overdag, in de avond/nacht of tijdelijk operationeel zijn. Een ambulancestandplaats is een locatie waar vandaan de ambulance vertrekt en waar voorzieningen zijn voor ambulancepersoneel en -materiaal.

Regionaal

Ambulancestandplaatsen 2022

Kaart NL locaties ambulancestandplaatsen 2022

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
juli 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal)

Verantwoording van  de cijfers is te vinden in Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 op www.rijksoverheid.nl.