Titel (titel niet zichtbaar)

25 ambulancestandplaatsen

leveren 24/7-uurs paraatheid in Nederland
 

Verslagjaar: 2020
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ambulancestandplaatsen (beschrijving)

In Nederland wordt de ambulancezorg verzorgd vanuit 25 Regionale Ambulancevoorzieningen ( RAV-regio's). In deze regio's zijn ambulanceteams gestationeerd. In 2020 zijn er 225 ambulancestandplaatsen die 24/7-uurs paraatheid leveren. Daarnaast zijn er 29 ambulancestandplaatsen die alleen overdag, in de avond/nacht of tijdelijk operationeel zijn. Een ambulancestandplaats is een locatie waar vandaan de ambulance vertrekt en waar voorzieningen zijn voor ambulancepersoneel en -materiaal.

Regionaal

Locaties ambulancestandplaatsen

 

Kaart van Nederland met weergave locaties ambulancestandplaatsen

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens 
22 juli 2020
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal)

Verantwoording van  de cijfers is te vinden in Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2020 op www.rijksoverheid.nl.