De bevolking van Nederland

 1. Abortus
 2. Antibioticagebruik in ziekenhuizen
 3. Bacteriële meningitis: aantal nieuwe gevallen
 4. Beperkingen: horen, zien, bewegen
 5. Beroerte: aantal personen bekend bij de huisarts
 6. Betaald werk
 7. Bevallingen
 8. Bevolking
 9. Chronische aandoening: aantal personen in zorg bij de huisarts
 10. COPD: aantal personen bekend bij de huisarts
 11. Coronaire hartziekten: aantal personen bekend bij de huisarts
 12. Depressieve stoornissen: prevalentie
 13. Diabetes mellitus: aantal personen bekend bij de huisarts
 14. Eenzaamheid
 15. Ervaren gezondheid
 16. Gamen: problematisch gedrag jongeren
 17. Geboorten
 18. GGD'en
 19. GGZ: medisch geschoolden
 20. Letsels: SEH-bezoeken
 21. Levensverwachting
 22. Levensverwachting in goed ervaren gezondheid
 23. Mantelzorg
 24. Mantelzorg: duur en intensiteit
 25. Mantelzorg: ervaren belasting
 26. Multimorbiditeit: aantal personen in zorg bij de huisarts
 27. Nominale premie zorgverzekering
 28. Pesten: jongeren
 29. Polissen zorgverzekering
 30. Psychische aandoeningen: prevalentie
 31. Psychische problemen: jaarprevalentie huisartsbezoek
 32. Psychisch ongezonde personen
 33. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): meldingen mazelen
 34. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): meldingen polio
 35. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): meldingen rodehond
 36. Seksueel geweld: jongeren
 37. Soa: vindpercentage
 38. Sociaal contact met familie: jongeren
 39. Sociaal contact met vrienden en kennissen: jongeren
 40. Sociale media: problematisch gebruik jongeren
 41. Sport: wangedrag
 42. Sterfte
 43. Sterfte: uitwendige oorzaak
 44. Sterfte: zuigelingen
 45. Voedselinfecties: aantal verloren gezonde levensjaren
 46. Vrijwilligerswerk
 47. Welbevinden: jongeren
 48. Zitgedrag
 49. Zoönosen