De bevolking van Nederland

 1. Abortus
 2. Antibioticagebruik in ziekenhuizen
 3. Bacteriële meningitis: aantal nieuwe gevallen
 4. Beperkingen: horen, zien, bewegen
 5. Beroerte: aantal personen bekend bij de huisarts
 6. Betaald werk
 7. Bevallingen
 8. Bevolking
 9. Chronische aandoening: aantal personen in zorg bij de huisarts
 10. COPD: aantal personen bekend bij de huisarts
 11. Coronaire hartziekten: aantal personen bekend bij de huisarts
 12. Depressieve stoornissen: prevalentie
 13. Diabetes mellitus: aantal personen bekend bij de huisarts
 14. Eenzaamheid
 15. Ervaren gezondheid
 16. Gamen: problematisch gedrag jongeren
 17. Geboorten
 18. GGD'en
 19. GGZ: medisch geschoolden
 20. Letsels: SEH-bezoeken
 21. Levensverwachting
 22. Levensverwachting in goed ervaren gezondheid
 23. Mantelzorg: duur en intensiteit
 24. Mantelzorg: ervaren belasting
 25. Mantelzorg: geven
 26. Medewerkers zorg en welzijn: in- en uitstroom
 27. Multimorbiditeit: aantal personen in zorg bij de huisarts
 28. Nominale premie zorgverzekering
 29. Pesten: jongeren
 30. Polissen zorgverzekering
 31. Psychische aandoeningen: prevalentie
 32. Psychische problemen: jaarprevalentie huisartsbezoek
 33. Psychisch ongezonde personen
 34. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): meldingen mazelen
 35. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): meldingen polio
 36. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): meldingen rodehond
 37. Seksueel geweld: jongeren
 38. Soa: vindpercentage
 39. Sociaal contact met familie: jongeren
 40. Sociaal contact met vrienden en kennissen: jongeren
 41. Sociale media: problematisch gebruik jongeren
 42. Sport: wangedrag
 43. Sterfte
 44. Sterfte: uitwendige oorzaak
 45. Sterfte: zuigelingen
 46. Voedselinfecties: aantal verloren gezonde levensjaren
 47. Vrijwilligerswerk
 48. Welbevinden: jongeren
 49. Zitgedrag
 50. Zoönosen