De bevolking van Nederland

 1. Antibioticagebruik in ziekenhuizen
 2. Bacteriële meningitis: aantal nieuwe gevallen
 3. Beperkingen: horen, zien, bewegen
 4. Beroerte: aantal personen bekend bij de huisarts
 5. Betaald werk
 6. Bevallingen
 7. Bevolking
 8. Chronische aandoening: aantal personen in zorg bij de huisarts
 9. COPD: aantal personen bekend bij de huisarts
 10. Coronaire hartziekten: aantal personen bekend bij de huisarts
 11. Depressieve stoornissen: prevalentie
 12. Diabetes mellitus: aantal personen bekend bij de huisarts
 13. Eenzaamheid
 14. Ervaren gezondheid
 15. Gamen: problematisch gedrag jongeren
 16. Geboorten
 17. GGD'en
 18. GGZ: medisch geschoolden
 19. Letsels: SEH-bezoeken
 20. Levensverwachting
 21. Levensverwachting in goed ervaren gezondheid
 22. Mantelzorg: duur en intensiteit
 23. Mantelzorg: ervaren belasting
 24. Mantelzorg: geven
 25. Medewerkerstevredenheid in de sector zorg en welzijn
 26. Medewerkers zorg en welzijn: in- en uitstroom
 27. Multimorbiditeit: aantal personen in zorg bij de huisarts
 28. Nominale premie zorgverzekering
 29. Pesten: jongeren
 30. Polissen zorgverzekering
 31. Psychische aandoeningen: prevalentie
 32. Psychische problemen: jaarprevalentie huisartsbezoek
 33. Psychisch ongezonde personen
 34. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): meldingen mazelen
 35. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): meldingen polio
 36. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): meldingen rodehond
 37. Seksueel geweld: jongeren
 38. Soa: vindpercentage
 39. Sociaal contact met familie: jongeren
 40. Sociaal contact met vrienden en kennissen: jongeren
 41. Sociale media: problematisch gebruik jongeren
 42. Sport: wangedrag
 43. Sterfte
 44. Sterfte: uitwendige oorzaak
 45. Sterfte: zuigelingen
 46. Voedselinfecties: aantal verloren gezonde levensjaren
 47. Vrijwilligerswerk
 48. Welbevinden: jongeren
 49. Zitgedrag
 50. Zoönosen
 51. Zorgverzekeringen: exploitatieresultaat basisverzekering per verzekerde
 52. Zwangerschapsafbreking