Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal gemelde zieken als gevolg van een zoönose is

7.066  

 

Verslagjaar: 2022
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Zoonosen

Dieren kunnen infectieziekten overbrengen naar de mens. Infectieziekten van dieren die besmettelijk zijn voor de mens worden zoönosen genoemd. Een aantal van deze zoönosen is meldingsplichtig conform de Wet publieke gezondheid ( Wpg). Daarnaast wordt een aantal andere zoönosen via een (vrijwillige) laboratoriumsurveillance gevolgd. Deze meldingen van zoönosen vormen een onderrapportage van het daadwerkelijke aantal zieken als gevolg van zoönosen, maar kunnen wel een beeld geven van het voorkomen van zoönosen in Nederland, inclusief de trend over de jaren.

Naar type zoönose

Sla de grafiek Zoönosen over en ga naar de datatabel

* Meldingsplichtige ziekten
** Lab-surveillance
*** Sentinel lab-surveillance, waarna geschat voor Nederland
Zoönosen waarbij het aantal 0 is, staan in legenda op lichtgrijs

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
23 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Staat van Zoönosen 2022 | One Health
Zoönosen op VZinfo.nl
Zoönosen op RIVM.nl

Trend

Sla de grafiek Zoönosen over en ga naar de datatabel

* Meldingsplichtige ziekten
** Lab-surveillance
*** Sentinel lab-surveillance, waarna geschat voor Nederland
Zoönosen waarbij het aantal 0 is, staan in legenda op lichtgrijs

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
23 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Staat van Zoönosen 2022 | One Health
Zoönosen op VZinfo.nl
Zoönosen op RIVM.nl

Het kerncijfer laat de zoönosen zien die via de meldingsplicht en via de laboratoriumsurveillance worden geregistreerd. Er zijn meer zoönosen die ziekten veroorzaken, maar die zijn niet in dit cijfer opgenomen. Daarnaast is de laboratoriumsurveillance van salmonellose en campylobacteriose gebaseerd op een aantal grote laboratoria in Nederland. Dat betekent dat de gegevens van deze twee ziekten niet uit heel Nederland komen. Op basis van de dekkingsgraad en de geregistreerde aantallen is een schatting gemaakt van het totale aantal. Deze schattingen zijn meegenomen in het kerncijfer. Salmonella en Campylobacter zijn de meest voorkomende zoönosen en bepalen grotendeels de hoogte van het kerncijfer. Aan de andere kant is dit kerncijfer lager dan het daadwerkelijke aantal zieken door zoönosen. Dit komt, omdat alleen zieken in de registraties worden opgenomen als ze naar de arts zijn geweest, positief getest en gemeld zijn.

In 2020 zorgde het coronavirus SARS-CoV-2 voor een wereldwijde pandemie. Echter, veel andere infecties werden in 2020 minder gezien. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de maatregelen en adviezen die tijdens de coronapandemie golden, zoals beperkingen op reizen, social distancing, (verhoogde) handhygiene en de sluiting van de horeca. Bij milde infecties zou daarnaast de grote belasting van corona op de zorg ervoor gezorgd kunnen hebben dat mensen minder vaak medische hulp hebben gezocht. In zowel 2021 als 2022 had dit vrijwel alleen nog effect op het voorkomen van Campylobacter- en Salmonella-infecties.