Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal gemelde zieken als gevolg van een zoönose is

8.563  

 

Verslagjaar: 2019
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Zoonosen

Dieren kunnen infectieziekten overbrengen naar de mens. Infectieziekten van dieren die besmettelijk zijn voor de mens worden zoönosen genoemd. Een aantal van deze zoönosen is meldingsplichtig conform de Wet publieke gezondheid ( Wpg). Daarnaast wordt een aantal andere zoönosen via een (vrijwillige) laboratoriumsurveillance gevolgd. Deze meldingen van zoönosen vormen een onderrapportage van het daadwerkelijke aantal zieken als gevolg van zoönosen, maar kunnen wel een beeld geven van het voorkomen van zoönosen in Nederland, inclusief de trend over de jaren.

Naar type zoönose

Sla de grafiek Zoönosen over en ga naar de datatabel

* Meldingsplichtige ziekten
** Lab-surveillance
*** Sentinel lab-surveillance, waarna geschat voor Nederland
Zoönosen waarbij het aantal 0 is, staan in legenda op lichtgrijs

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2019 
Laatste update gegevens 
9 november 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zoönosen op VZinfo.nl
Zoönosen op RIVM.nl

Trend

Sla de grafiek Zoönosen over en ga naar de datatabel

* Meldingsplichtige ziekten
** Lab-surveillance
*** Sentinel lab-surveillance, waarna geschat voor Nederland
Zoönosen waarbij het aantal 0 is, staan in legenda op lichtgrijs

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  t/m
2019 
Laatste update gegevens 
9 november 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zoönosen op VZinfo.nl
Zoönosen op RIVM.nl

Het kerncijfer laat de zoönosen zien die via de meldingsplicht en via de laboratoriumsurveillance worden geregistreerd. Er zijn meer zoönosen die ziekten veroorzaken, maar die zijn niet in dit cijfer opgenomen. Daarnaast is de laboratoriumsurveillance van salmonellose en campylobacteriose gebaseerd op een aantal grote laboratoria in Nederland. Dat betekent dat de gegevens van deze twee ziekten niet uit heel Nederland komen. Op basis van de dekkingsgraad en de geregistreerde aantallen is een schatting gemaakt van het totale aantal. Deze schattingen zijn meegenomen in het kerncijfer. Salmonella en Campylobacter zijn de meest voorkomende zoönosen en bepalen grotendeels de hoogte van het kerncijfer. Aan de andere kant is dit kerncijfer lager dan het daadwerkelijke aantal zieken door zoönosen. Dit komt, omdat alleen zieken in de registraties worden opgenomen als ze naar de arts zijn geweest, positief getest en gemeld zijn.