Gamen: problematisch gedrag jongeren (Titel niet zichtbaar)

3,4 procent

van de jongeren rapporteert problematisch gamegedrag
 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP

Gamen: problematisch gedrag jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat ervaringen rapporteert die duiden op problematisch gamegedrag. Er wordt gesproken van problematisch gamegedrag wanneer het gebruik ten koste gaat van andere belangrijke leefdomeinen en er sprake is van controleverlies.

Naar geslacht

Sla de grafiek Problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
HBSC-Nederland op trimbos.nl
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
HBSC-Nederland op trimbos.nl
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
HBSC-Nederland op trimbos.nl
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

*De cijfers voor 2017 zijn herberekend met een ander afkappunt. 

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut (2019); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP  (2017 en 2021)
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC-Nederland op trimbos.nl
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Naar geslacht

Sla de grafiek Trend in problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

*De cijfers voor 2017 zijn herberekend met een ander afkappunt. 

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut (2019); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP  (2017 en 2021)
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC-Nederland op trimbos.nl
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Risico problematisch gamen 2021

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart Gamen Jongeren 2021

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
20 juli 2022
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Social media en gamen op VZinfo.nl |  Regionaal 
Gezondheidsmonitor Jeugd op VZinfo.nl

Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, 2021 HBSC-NL, etc.).  HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.  Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC of op de site van het Trimbos-instituut.  

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.

Voor meer informatie betreffende school-/opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.