Gamen: problematisch gedrag jongeren (Titel niet zichtbaar)

2,5 procent

van de jongeren rapporteert problematisch gamegedrag
 

Verslagjaar: 2019
Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Gamen: problematisch gedrag jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat ervaringen rapporteert die duiden op problematisch gamegedrag. Er wordt gesproken van problematisch gamegedrag wanneer het gebruik ten koste gaat van andere belangrijke leefdomeinen en er sprake is van controleverlies.

Naar geslacht

Sla de grafiek Problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC-Nederland op trimbos.nl
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC-Nederland op trimbos.nl
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC-Nederland op trimbos.nl
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

*De cijfers voor 2017 zijn herberekend met een ander afkappunt. 

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017)
Verslagjaar t/m 
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC-Nederland op trimbos.nl
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Gamen: problematisch gedrag

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart van Nederland met weergave per GGD-regio Gamen middelbare scholieren (klas 2 en 4)

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst 'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Social media en gamen op VZinfo.nl |  Regionaal 

Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2017 HBSC-NL, 2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, etc.).  HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.