Gamen: problematisch gedrag jongeren (Titel niet zichtbaar)

2,2 procent

van de jongeren rapporteert problematisch gamegedrag
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Gamen: problematisch gedrag jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat ervaringen rapporteert die duiden op problematisch gamegedrag. Er wordt gesproken van problematisch gamegedrag wanneer het gebruik ten koste gaat van andere belangrijke leefdomeinen en er sprake is van controleverlies.

Naar geslacht

Sla de grafiek Problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Scholierenmonitor Trimbos
Peilstationsonderzoek
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Scholierenmonitor Trimbos
Peilstationsonderzoek
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Scholierenmonitor Trimbos
Peilstationsonderzoek
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

*De cijfers voor 2017 zijn herberekend met een ander afkappunt. 

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut (2019 en 2023); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP  (2017 en 2021)
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
Peilstationsonderzoek
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Naar geslacht

Sla de grafiek Trend in problematisch gamegedrag onder jongeren over en ga naar de datatabel

*De cijfers voor 2017 zijn herberekend met een ander afkappunt. 

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut (2019 en 2023); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP  (2017 en 2021)
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
Peilstationsonderzoek
Cijfers (on)gezond gamegedrag op gameinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Risico op problematisch gamen 2023

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart NL per GGD op risico problematisch gamen 2023

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
28 mei 2024
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Socialemediagebruik en gamen op VZinfo.nl |  Regionaal 
Gezondheidsmonitor Jeugd (gamen) op VZinfo.nl

Dit kerncijfer maakt deel uit van de Leefstijlmonitor. Gegevens voor dit kerncijfer zijn sinds 2015 alternerend afkomstig uit Peilstationsonderzoek Scholieren  en HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland (2023 Peilstationsonderzoek Scholieren, 2021 HBSC-NL etc.) Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-Instituut, Universiteit Utrecht en SCP.

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de site van het Trimbos of op de website van HBSC.

In 2023 is er een aantal veranderingen geweest in de vragenlijst en de manier waarop deze is afgenomen. Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten. De uitkomsten van 2023 en de vergelijkingen met eerdere jaren moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd (Lees meer).

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.

Voor meer informatie betreffende school-/opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.