Sociale media: problematisch gebruik jongeren

5,3 procent

van de jongeren rapporteert problematisch gebruik van sociale media
 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat ervaringen rapporteert die duiden op problematisch gebruik van sociale media. Er wordt gesproken van problematisch gebruik van sociale media wanneer het gebruik ten koste gaat van andere belangrijke leefdomeinen en er sprake is van controleverlies.

Naar geslacht

Sla de grafiek Problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel

*De cijfers voor 2017 zijn herberekend met een ander afkappunt.

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut (2019); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP (2017 en 2021)
Verslagjaar  t/m
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl

Naar geslacht

Sla de grafiek Trend in problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel

*De cijfers voor 2017 zijn herberekend met een ander afkappunt.

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut (2019); HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP (2017 en 2021)
Verslagjaar  t/m
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Risico problematisch social media gebruik 2023

Per gemeente, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart NL per GGD risico problematisch socialmediagebruik 2023

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
28 mei 2024
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
Socialemediagebruik en gamen op VZinfo.nl | Regionaal
Gezondheidsmonitor jeugd (social media) op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel
  • Doelgroep (15-jarigen) wijkt af van kerncijfer (12 tot en met 16 jaar).
  • Geen data beschikbaar voor EU Europese unie (Europese unie)-land: Bulgarije.
  • HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-gem: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. Dit zijn dus meer landen dan de EU-landen.

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
HBSC op trimbos.nl

Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, 2021 HBSC-NL, etc.).  HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.  Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC  of op de site van het Trimbos-instituut.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een  kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed. 

Voor meer informatie betreffende school-/opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.