Sociale media: problematisch gebruik jongeren

3,3 procent

van de jongeren rapporteert problematisch gebruik van sociale media
 

Verslagjaar: 2019
Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut 

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat ervaringen rapporteert die duiden op problematisch gebruik van sociale media. Er wordt gesproken van problematisch gebruik van sociale media wanneer het gebruik ten koste gaat van andere belangrijke leefdomeinen en er sprake is van controleverlies.

Naar geslacht

Sla de grafiek Problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituutM
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel

*De cijfers voor 2017 zijn herberekend met een ander afkappunt.

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren,Trimbos-instituut; HBSC-Nederland, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP (2017)7)
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2019
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl

Internationaal

Sla de grafiek Problematisch gebruik van sociale media onder jongeren over en ga naar de datatabel
  • Doelgroep (15-jarigen) wijkt af van kerncijfer (12 tot en met 16 jaar).
  • Geen data beschikbaar voor EU Europese unie-land: Bulgarije.
  • HBSC-gem: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. Dit zijn dus meer landen dan de EU-landen.

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
HBSC op trimbos.nl

Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2017 HBSC-NL, 2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, etc.).  HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.