Titel (titel niet zichtbaar)

545.900 personen

hebben COPD en zijn bekend bij de huisarts

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat in het verslagjaar bij de huisarts bekend is met COPD ( jaarprevalentie).

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal personen met COPD over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
COPD op VZinfo.nl 
Cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn 

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal personen met COPD over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
COPD op VZinfo.nl 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de jaarprevalentie van COPD gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel ( Nivel Zorgregistraties eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij COPD op VZinfo.nl.

Toelichting over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 op de cijfers van 2020 is te vinden op 1004116.pdf (nivel.nl).