COPD: aantal personen bekend bij de huisarts

598.400
personen
hebben COPD en zijn bekend bij de huisarts
Verslagjaar
2017
Bron
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat in het verslagjaar bij de huisarts bekend is met COPD ( jaarprevalentie).

  • Naar leeftijd en geslacht

Aantal personen met COPD

Jaarprevalentie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar2,51,9
5 tot 10 jaar3,82,6
10 tot 15 jaar4,23,4
15 tot 20 jaar3,73,4
20 tot 25 jaar4,03,4
25 tot 30 jaar4,44,6
30 tot 35 jaar4,54,9
35 tot 40 jaar5,55,8
40 tot 45 jaar10,09,7
45 tot 50 jaar17,318,5
50 tot 55 jaar28,731,0
55 tot 60 jaar45,252,9
60 tot 65 jaar70,774,7
65 tot 70 jaar91,886,4
70 tot 75 jaar112,698,8
75 tot 80 jaar142,5106,5
80 tot 85 jaar180,6112,6
85 jaar of ouder190,7114,0
Bron

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Meer info
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
11 juli 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de meest actuele jaarprevalentie van COPD gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel ( Nivel Zorgregistraties eerste lijn). Deze registratie is niet gebruikt voor het weergeven van een trend in de jaarprevalentie vanwege een kortere bruikbare registratieperiode voor trendberekeningen. In plaats daarvan is de regionale huisartsenregistratie RNFM (voorheen RNH-Limburg) gebruikt. Deze registratie registreert al meer dan 25 jaar het vóórkomen van ziekten in de huisartsenpraktijk. Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij COPD op VZinfo.nl.

Bronnen

  • NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  • Registratienet Huisartsenpraktijken (RNH) en FaMe-net

Meer informatie