COPD: aantal personen bekend bij de huisarts

584.600
personen
hebben COPD en zijn bekend bij de huisarts
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat in het verslagjaar bij de huisarts bekend is met COPD ( jaarprevalentie).

  • Naar leeftijd en geslacht

Aantal personen met COPD

Jaarprevalentie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar2,11,7
5 tot 10 jaar2,92
10 tot 15 jaar43,1
15 tot 20 jaar3,73,5
20 tot 25 jaar3,43,5
25 tot 30 jaar3,53,6
30 tot 35 jaar4,24,7
35 tot 40 jaar5,25,6
40 tot 45 jaar8,89,4
45 tot 50 jaar15,615,7
50 tot 55 jaar24,928,9
55 tot 60 jaar41,246,3
60 tot 65 jaar64,272,5
65 tot 70 jaar90,188,5
70 tot 75 jaar109,295,5
75 tot 80 jaar130,8104,2
80 tot 85 jaar163,6106,4
85 jaar of ouder178,9108,4
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
16 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de meest actuele jaarprevalentie van COPD gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel ( Nivel Zorgregistraties eerste lijn). Deze registratie is niet gebruikt voor het weergeven van een trend in de jaarprevalentie vanwege een kortere bruikbare registratieperiode voor trendberekeningen. In plaats daarvan is de regionale huisartsenregistratie RNFM (voorheen RNH-Limburg) gebruikt. Deze registratie registreert al meer dan 25 jaar het vóórkomen van ziekten in de huisartsenpraktijk. Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij COPD op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn