Chronische aandoening

5,4 miljoen personen

hebben contact gehad met de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening


Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Chronische aandoening (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat gedurende een jaar contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor minimaal één chronische aandoening (zorgprevalentie). Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Het kerncijfer geeft een schatting voor het zorggebruik in de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

Trend

Trend in chronische aandoeningen

Sla de grafiek Trend in contact met huisartsenpraktijk (minimaal 1 keer) voor een chronische aandoening over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens  
23 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn 
Chronische aandoeningen op VZinfo.nl 

Het gaat om personen die contact hebben gehad met de huisartsenpraktijk (zowel huisarts als POH), waarbij een diagnose in het medisch dossier is geregistreerd. Onder contact met de huisartsenpraktijk vallen: bezoeken aan de praktijk, telefonische consulten, e-mailconsulten en huisbezoeken.
De aanvraag van een herhaalrecept valt niet onder contact met de huisartsenpraktijk.
In totaal zijn er meer personen bij de huisarts bekend met een chronische aandoening, maar die hebben daarvoor niet jaarlijks contact met de huisartsenpraktijk.

Informatie over de bron Nivel Zorgregistraties eerste lijn is te vinden op Nivel.nl. De selectie van ziekten waarop dit kerncijfer is gebaseerd, is te vinden bij Chronische aandoeningen en multimorbiditeit op VZinfo.nl.