Titel (titel niet zichtbaar)

Nederlanders van 4 jaar en ouder zitten op een gemiddelde dag in de week

9,1 uren

 

Verslagjaar: 2023
Bron: LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VeiligheidNL

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddelde aantal uren dat Nederlanders van 4 jaar en ouder zitten op een gemiddelde dag in de week.

Naar geslacht

Sla de grafiek Zitgedrag onder Nederlanders van 4 jaar en ouder over en ga naar de datatabel

Bron 
LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VeiligheidNL
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Zitgedrag op www.sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor | RIVM

Naar leeftijd

Sla de grafiek Zitgedrag onder Nederlanders van 4 jaar en ouder over en ga naar de datatabel

Bron 
LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VeiligheidNL
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Zitgedrag op www.sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor | RIVM

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Zitgedrag onder Nederlanders van 4 jaar en ouder over en ga naar de datatabel

Bron 
LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VeiligheidNL
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Zitgedrag op www.sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor | RIVM

Trend

Naar geslacht

Sla de grafiek Trend zitgedrag gemiddelde dag in de week over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VeiligheidNL
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Zitgedrag op www.sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor | RIVM

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend zitgedrag naar leeftijd gemiddelde dag in de week over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VeiligheidNL
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Zitgedrag op www.sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor | RIVM

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Trend zitgedrag naar leeftijd gemiddelde dag in de week over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VeiligheidNL
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Zitgedrag op www.sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor | RIVM

Verantwoording van  de cijfers is te vinden in het overzicht Kernindicatoren op www.sportenbewegen.nl. Voor meer informatie betreffende school-/opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.