Overgewicht: volwassenen

50 procent

van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft overgewicht
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Overgewicht: volwassenen (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met overgewicht (matig en ernstig overgewicht).

Naar mate van overgewicht

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine

Naar geslacht

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine

Naar leeftijd

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, havo of vwo
  • Hoog opleidingsniveau: hbo of hoger

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
17 maart 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine

Trend

Sla de grafiek Trend in overgewicht over en ga naar de datatabel
  • Door wijziging in de meetmethoden tussen 2009-2010 en tussen 2013-2017 zijn de cijfers voor en na deze perioden slechts in beperkte mate te vergelijken.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine

Regionaal (titel niet zichtbaar

Overgewicht

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, volwassenen van 18 jaar en ouder

Kaart NL per GGD percentage overgewicht 2022, volw. 18 jaar en ouder

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
20 juni 2023
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl (regionaal)

Internationaal

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel
  • Gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens.
  • Overgewicht BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.) ≥ 25; Matig overgewicht: BMI 25 - 30; Ernstig overgewicht (obesitas): BMI ≥ 30

Bron 
Eurostat (EHIS), 2021
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
22 maart 2022
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de Leefstijlmonitor op rivm.nl en de Gezondheidsenquete op cbs.nl.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.