Overgewicht: jongeren

12,7 procent

van de jongeren heeft overgewicht
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Overgewicht: jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 4 tot 18 jaar met overgewicht (matig en ernstig overgewicht).

Naar mate van overgewicht

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
14 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine

Naar geslacht

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine

Naar leeftijd

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine

Trend

Sla de grafiek Trend in overgewicht bij jongeren over en ga naar de datatabel
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine

Internationaal

Sla de grafiek Overgewicht jongeren over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
  • BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)-waarden ontbreken voor meer dan 30% van de steekproef.
  • Figuur presenteert EU Europese unie (Europese unie)-landen Noorwegen en Zwitserland. 
  • HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-gemiddelde: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. 

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
2 juli 2020
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
HBSC internationaal op trimbos.nl: Gezondheid en Welzijn van Scholieren
Overgewicht op VZinfo.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de Leefstijlmonitor op rivm.nl en de Gezondheidsenquete op cbs.nl.