Overgewicht: jongeren

15,9 procent

van de jongeren heeft overgewicht
 

Verslagjaar: 2021
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Overgewicht: jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 4 tot 18 jaar met overgewicht (matig en ernstig overgewicht).

Naar geslacht

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
11 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
11 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in overgewicht bij jongeren over en ga naar de datatabel

De  cijfers van 2020  en 2021 zijn mogelijk beïnvloed door de COVID-19 pandemie. 

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens  
11 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Overgewicht jongeren over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
  • BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)-waarden ontbreken voor meer dan 30% van de steekproef.
  • Figuur presenteert  EU Europese unie (Europese unie)-landen Noorwegen en Zwitserland. 
  • HBSC-gemiddelde: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. 

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
2 juli 2020
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
HBSC internationaal op trimbos.nl: Gezondheid en Welzijn van Scholieren
Overgewicht op VZinfo.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de Leefstijlmonitor op rivm.nl.

Meer informatie over het effect van COVID-19 op het cijfer van 2020 en de correcties daarvoor is te vinden in de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020’. De cijfers van 2021 zijn mogelijk ook beïnvloed door corona(maatregelen). Daar is door het CBS op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020; zie daarvoor eerdergenoemde bron.