Titel (titel niet zichtbaar)

45,1 procent

van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder voldoet aan de Beweegrichtlijnen

 

Verslagjaar: 2023
Bron:  Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 4 jaar en ouder dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen. De beweegrichtlijnen zijn gedefineerd door de Gezondheidsraad en bestaan uit een aantal adviezen. Iemand voldoet aan de de beweegrichtlijnen door zowel voldoende intensieve activiteiten als spier- en botversterkende activiteiten te doen. Voor kinderen zijn deze adviezen strenger dan voor volwassenen.  

Naar geslacht

Sla de grafiek Voldoet aan de beweegrichtlijn over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
6 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Kernindicatoren op sportenbewegenincijfers.nl 
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl op CBS StatLine

Naar leeftijd

Sla de grafiek Voldoet aan de beweegrichtlijn over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
6 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Kernindicatoren op sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl op CBS StatLine

Naar aandoening en/of beperking

Sla de grafiek Voldoet aan beweegrichtlijnen over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
6 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Kernindicatoren op sportenbewegenincijfers.nl 
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl op CBS StatLine

Trend

Sla de grafiek Voldoet aan de beweegrichtlijn over en ga naar de datatabel
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
  • Vanaf 2019 zijn vragen over beweegonderwijs op school aan de vragenlijst toegevoegd om een beter beeld te krijgen van het beweeggedrag van jongeren. Dit wil zeggen dat aan jongeren vanaf 12 jaar die basisonderwijs, praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO of MBO volgen, vragen zijn toegevoegd over gymlessen op school en beweeg- en sportactiviteiten die zijn geregeld vanuit school. Hierdoor zijn de cijfers over de beweegrichtlijnen, met name die over jongeren, vanaf 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van voor 2019.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens 
6 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Kernindicatoren op sportenbewegenincijfers.nl 
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl op CBS StatLine

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Voldoet aan de beweegrichtlijn

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, volwassenen van 18 jaar en ouder

Kaart NL per GGD percentage Bewegen richtlijn, volwassenen 18 jaar en ouder

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens
20 juni 2023
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Bewegen op VZinfo.nl
Beweegrichtlijn op Sportopdekaart.nl 
Kernindicatoren op sportenbewegenincijfers.nl 

De eisen om te voldoen aan de beweegrichtlijnen zijn strenger voor kinderen dan voor volwassenen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze adviezen en definities, zie kernindicatoren op Sportenbewegenincijfers.nl 

In 2021 had de waarneming voor de Gezondheidsenquête te kampen met verstoringen, als gevolg van de corona(maatregelen). Daar is op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020. In het statistiekjaar 2020 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête verstoord door de coronacrisis. In een deel van het jaar was niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet respons binnen. Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de Gezondheidsenquête aangepast voor het jaar 2020. Daarbij is gebruikgemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze nota.