Titel (titel niet zichtbaar)

52,7 procent

van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder voldoet aan de Beweegrichtlijnen

 

Verslagjaar: 2020
Bron:  Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 4 jaar en ouder dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen. De beweegrichtlijnen zijn gedefineerd door de Gezondheidsraad en bestaan uit een aantal adviezen. Iemand voldoet aan de de beweegrichtlijnen door zowel voldoende intensieve activiteiten als spier- en botversterkende activiteiten te doen. Voor kinderen zijn deze adviezen strenger dan voor volwassenen.  

Naar geslacht

Sla de grafiek Voldoet aan de beweegrichtlijn over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Kernindicatoren op sportenbewegenincijfers.nl 
Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Voldoet aan de beweegrichtlijn over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
17 mei 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Kernindicatoren op sportenbewegenincijfers.nl 
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl 

Naar aandoening en/of beperking

Sla de grafiek Voldoet aan de beweegrichtlijn over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
17 mei 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Kernindicatoren op sportenbewegenincijfers.nl 
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl 

Trend

Sla de grafiek Voldoet aan de beweegrichtlijn over en ga naar de datatabel
  • In het statistiekjaar 2020 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête verstoord door de coronacrisis. In een deel van het jaar was niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet respons binnen. Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de Gezondheidsenquête aangepast voor het jaar 2020. Daarbij is gebruikgemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze nota.
  • Vanaf 2019 zijn vragen over beweegonderwijs op school aan de vragenlijst toegevoegd om een beter beeld te krijgen van het beweeggedrag van jongeren. Dit wil zeggen dat aan jongeren vanaf 12 jaar die basisonderwijs, praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO of MBO volgen, vragen zijn toegevoegd over gymlessen op school en beweeg- en sportactiviteiten die zijn geregeld vanuit school. Hierdoor zijn de cijfers over de beweegrichtlijnen, met name die over jongeren, vanaf 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van voor 2019.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens 
17 mei 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Kernindicatoren op sportenbewegenincijfers.nl 
Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Voldoet aan de beweegrichtlijn

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio, volwassenen van 18 jaar en ouder

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

In de Gezondheidsmonitor 2020 zijn door een fout in de dataverzameling geen cijfers beschikbaar over voldoen aan beweegrichtlijnen van GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio Utrecht.

Bron  
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, GGD'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
27 oktober 2021
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Beweegrichtlijn op Sportopdekaart.nl 
Kernindicatoren op sportenbewegenincijfers.nl 

De eisen om te voldoen aan de beweegrichtlijn zijn strenger voor kinderen dan voor volwassenen. Soms worden deze leeftijdsgroepen gecombineerd weergegeven (zoals bij de groep 16-20 jarigen). Voor een uitgebreide beschrijving van deze adviezen en definities, zie kernindicatoren op Sportenbewegenincijfers.nl