Titel (titel niet zichtbaar)

55,6 procent

van de personen van 4 jaar en ouder sport wekelijks

 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 4 jaar en ouder dat aangeeft minstens een keer per week aan sport te doen. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Wekelijkse sporters over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
6 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sportdeelname op Sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl op CBS StatLine
Allesoversport.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Wekelijkse sporters over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
6 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sportdeelname op Sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl op CBS StatLine
Allesoversport.nl

Naar aandoening en/of beperking

Sla de grafiek Wekelijkse sporters over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
6 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sportdeelname op Sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl op CBS StatLine
Allesoversport.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in sporters, wekelijks over en ga naar de datatabel
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
6 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sportdeelname op Sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl op CBS StatLine
Allesoversport.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Wekelijkse sporters

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, volwassenen van 18 jaar en ouder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens
20 juni 2023
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Bewegen op VZinfo.nl (regionaal)
Wekelijkse sporters op sportenbewegenincijfers.nl (regional)

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij de kernindicatoren op Sportenbewegenincijfers.nl

In het statistiekjaar 2020 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête verstoord door de coronacrisis. In een deel van het jaar was niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet respons binnen. Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de Gezondheidsenquête aangepast voor het jaar 2020. Daarbij is gebruikgemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze nota.