Titel (titel niet zichtbaar)

54 procent

van de personen van 4 jaar en ouder sport wekelijks

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 4 jaar en ouder dat aangeeft minstens een keer per week aan sport te doen. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Wekelijkse sporters over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
9 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sportdeelname op Sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl en (preventie) gezondheidsonderzoek op CBS StatLine
Allesoversport.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Wekelijkse sporters over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
9 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sportdeelname op Sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl en (preventie) gezondheidsonderzoek op CBS StatLine
Allesoversport.nl

Naar aandoening en/of beperking

Sla de grafiek Wekelijkse sporters over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
9 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sportdeelname op Sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl en (preventie) gezondheidsonderzoek op CBS StatLine
Allesoversport.nl

Trend

Sla de grafiek Trend sporters, wekelijks over en ga naar de datatabel
  •  In het statistiekjaar 2020 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête verstoord door de coronacrisis. In een deel van het jaar was niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet respons binnen. Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de Gezondheidsenquête aangepast voor het jaar 2020. Daarbij is gebruikgemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze nota.
  • De cijfers over wekelijkse sporters afkomstig uit de  Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Centraal Bureau voor de Statistiek  i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , 2014-2017 zijn in mei 2019 aangepast vanwege een kleine fout in de oorspronkelijke berekening van wekelijks sporten. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
9 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sportdeelname op Sportenbewegenincijfers.nl
Leefstijlmonitor: Bewegen op RIVM.nl
Leefstijl en (preventie) gezondheidsonderzoek op CBS StatLine
Allesoversport.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Wekelijkse sporters

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )-regio, volwassenen van 18 jaar en ouder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

In de Gezondheidsmonitor 2020 zijn er door een fout in de dataverzameling geen cijfers beschikbaar over wekelijkse sporters van GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )-regio Utrecht. 

Bron  
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, GGD'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
27 oktober 2021
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Wekelijkse sporters op sportenbewegenincijfers.nl (regionale kaart)

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij de kernindicatoren op Sportenbewegenincijfers.nl