Sporters: 12 keer per jaar

73
procent
van de personen van 6 jaar en ouder doet minstens 12 keer per jaar aan sport
Verslagjaar
2018
Bron
Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBS

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 6 jaar en ouder dat minstens 12 keer per jaar aan sport doet, daarmee wordt voldaan aan de RSO-norm.  

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De Vrijetijdsomnibus (VTO) is een vragenlijstonderzoek dat het SCP samen met het CBS uitvoert onder de Nederlandse bevolking met als doel ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid in Nederland vast te stellen. Het onderzoek bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening, waarbij de interesse in, bezoek aan en beoefening van sport en cultuur centraal staat. Daarnaast wordt elke twee jaar een bepaald thema verder uitgediept. Verdere verantwoording van de cijfers is te vinden op Kernindicatorensportenbewegen.nl.

Bronnen

  • Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBS