Titel (titel niet zichtbaar)

73 procent

van de personen van 6 jaar en ouder doet minstens 12 keer per jaar aan sport

 

Verslagjaar: 2018
Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBSCentraal Bureau voor de Statistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 6 jaar en ouder dat minstens 12 keer per jaar aan sport doet, daarmee wordt voldaan aan de RSO-normRichtlijn Sportdeelname Onderzoek. Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst om de frequentie, sporttak, sportvorm, organisatievorm en accommodatiebenutting van grote bevolkingsgroepen in kaart te brengen.

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

De cijfers van eerdere jaren zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Meer informatie is te vinden in de VTO-documentatie.

Bron 
Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar t/m
2018
Laatste update gegevens 
19 februari 2020 
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO) op SCP.nl
Kernindicatoren sport en bewegen

Naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

De cijfers van eerdere jaren zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Meer informatie is te vinden in de VTO-documentatie.

Bron 
Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar t/m
2018
Laatste update gegevens 
19 februari 2020 
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO) op SCP.nl
Kernindicatoren sport en bewegen

Naar aandoening en/of beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

De cijfers van eerdere jaren zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Meer informatie is te vinden in de VTO-documentatie.

Bron 
Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar t/m
2018
Laatste update gegevens 
19 februari 2020 
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO) op SCP.nl
Kernindicatoren sport en bewegen

De Vrijetijdsomnibus (VTO) is een vragenlijstonderzoek dat het SCP samen met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek uitvoert onder de Nederlandse bevolking met als doel ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid in Nederland vast te stellen. Het onderzoek bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening, waarbij de interesse in, bezoek aan en beoefening van sport en cultuur centraal staat. Daarnaast wordt elke twee jaar een bepaald thema verder uitgediept. Verdere verantwoording van de cijfers is te vinden op Kernindicatorensportenbewegen.nl.