Beroerte

521.500 personen

hebben een beroerte gehad en zijn bekend bij de huisarts

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Beroerte

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een beroerte ( CVA, inclusief TIA) heeft gehad en van wie dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie).

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal personen met een beroerte over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beroerte op VZinfo.nl 
Cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn 

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal personen met een beroerte over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens  
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beroerte op VZinfo.nl 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de jaarprevalentie van beroerte gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel (Nivel Zorgregistraties eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij beroerte op VZinfo.nl.  Toelichting over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 op de cijfers van 2020 is te vinden op 1004116.pdf (nivel.nl).