Beroerte: aantal personen bekend bij de huisarts

496.300
personen
hebben een beroerte gehad en zijn bekend bij de huisarts
Verslagjaar
2018
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een beroerte ( CVA, inclusief TIA) heeft gehad en van wie dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie).

  • Naar leeftijd en geslacht

Aantal personen met een beroerte

Jaarprevalentie (inclusief TIA)
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar0,70,4
5 tot 10 jaar0,70,6
10 tot 15 jaar0,60,7
15 tot 20 jaar0,80,6
20 tot 25 jaar1,10,8
25 tot 30 jaar1,41,3
30 tot 35 jaar1,72,2
35 tot 40 jaar3,14,1
40 tot 45 jaar5,16,7
45 tot 50 jaar11,711,9
50 tot 55 jaar19,019,8
55 tot 60 jaar31,828,1
60 tot 65 jaar48,839,2
65 tot 70 jaar70,755,9
70 tot 75 jaar99,774,9
75 tot 80 jaar137,0107,3
80 tot 85 jaar172,8142,9
85 jaar of ouder218,1202,6
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
27 augustus 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de meest actuele jaarprevalentie van coronaire hartziekten gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel ( Nivel Zorgregistraties eerste lijn).

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn