Beroerte

531.462 personen

hebben een beroerte gehad en zijn bekend bij de huisarts

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Beroerte

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een beroerte ( CVA, inclusief TIA) heeft gehad en van wie dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie).

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal personen met een beroerte over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
20 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beroerte op VZinfo.nl 
Cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn 

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal personen met een beroerte over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
Nivel
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens  
20 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beroerte op VZinfo.nl 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de jaarprevalentie van beroerte gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel (Nivel Zorgregistraties eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij beroerte op VZinfo.nl.