Titel (titel niet zichtbaar)

781.862 personen

hebben een coronaire hartziekte en zijn bekend bij de huisarts

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een coronaire hartziekte ( CHZ)  heeft en van wie dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie).

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal personen met een coronaire hartziekte over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste lijn
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
23 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Coronaire hartziekten op VZinfo.nl 
Cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal personen met coronaire hartziekten over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste lijn
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
23 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Coronaire hartziekten op VZinfo.nl 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de jaarprevalentie van coronaire hartziekten gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel ( Nivel Zorgregistraties Eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij Coronaire hartziekten op VZinfo.nl