Coronaire hartziekten: aantal personen bekend bij de huisarts

768.300
personen
hebben een coronaire hartziekte en zijn bekend bij de huisarts
Verslagjaar
2017
Bron
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een een coronaire hartziekte ( CHZ)  heeft en waarvan dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie).

  • Naar leeftijd en geslacht

Aantal personen met een coronaire hartziekte

Jaarprevalentie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar0,10,0
5 tot 10 jaar0,20,1
10 tot 15 jaar0,10,1
15 tot 20 jaar0,10,2
20 tot 25 jaar0,30,2
25 tot 30 jaar0,80,4
30 tot 35 jaar1,10,6
35 tot 40 jaar3,01,6
40 tot 45 jaar9,14,3
45 tot 50 jaar20,59,7
50 tot 55 jaar41,620,1
55 tot 60 jaar71,033,6
60 tot 65 jaar112,350,9
65 tot 70 jaar157,771,8
70 tot 75 jaar200,097,9
75 tot 80 jaar255,0141,4
80 tot 85 jaar307,8186,7
85 jaar of ouder347,3233,2
Bron

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
11 juli 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de meest actuele jaarprevalentie van coronaire hartziekten gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel ( Nivel Zorgregistraties eerste lijn). Deze registratie is niet gebruikt voor het weergeven van een trend in de jaarprevalentie vanwege een kortere bruikbare registratieperiode voor trendberekeningen. In plaats daarvan zijn de regionale huisartsenregistraties FaMe-net (voorheen CMR Nijmegen) en RNFM (voorheen RNH-Limburg) gebruikt. Beide registraties registreren al meer dan 25 jaar het vóórkomen van ziekten in de huisartsenpraktijk. Doordat beide bronnen niet precies dezelfde registratiemethodiek hebben, verschillen de geïndexeerde aantallen enigszins, maar beide bronnen bieden samen wel een betrouwbaar beeld van het trendverloop in het aantal personen met een coronaire hartziekte. Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij Coronaire hartziekten op VZinfo.nl.

Bronnen

  • NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  • Registratienet Huisartsenpraktijken (RNH) en FaMe-net