Zwangerschapsafbreking

35.606 zwangerschapsafbrekingen

zijn uitgevoerd
 

Verslagjaar: 2022
Bron: Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ

Zwangerschapsafbreking (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het aantal zwangerschapsafbrekingen tot een duur van 24 weken zwangerschap.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens  
13 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Naar behandelmethode

Sla de grafiek Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens  
13 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Naar locatie

Sla de grafiek Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap,  IGJ
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens  
13 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap,  IGJ
Verslagjaar t/m  
2022
Laatste update gegevens  
13 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Zwangerschapsafbrekingen per provincie

Per provincie, naar woonplaats

Kaart NL zwangerschapsafbreking 2022

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
22 januari 2024 (gecorrigeerd)
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl
Ziekenhuiszorg/zwangerschapsafbreking op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Zwangerschapsafbreking internationale vergelijking over en ga naar de datatabel
  • De abortusratio geeft de verhouding aan tussen het aantal zwangerschapsafbrekingen en het aantal levend geboren kinderen in dat jaar. 
  • Geen actuele of betrouwbare cijfers voor Cyprus, Luxemburg, Malta, en Oostenrijk.

Bron 
WHO European Health for All Database, WHO-HFA, 2024
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
21 februari 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de  vier jaar
Meer info
Ziekenhuiszorg/zwangerschapsafbreking op VZinfo.nl
WHO European Health for all Database op Zorggegevens.nl

De basis voor de jaarrapporten zijn de gegevens die zwangerschapsafbrekingklinieken en ziekenhuizen met een Wafz vergunning ieder kwartaal verplicht aanleveren over de zwangerschapsafbrekingen in hun instelling. De respons is 100 procent. De zogenaamde ‘late zwangerschapsafbrekingen’ (vanaf 24 weken) worden elders geregistreerd en geëvalueerd. De populatie betreft alle vrouwen in vruchtbare leeftijd (15-45 jaar).

Note: Op 22-01-2024  is op de regionale kaart de waarde voor Noord-Holland aangepast, waardoor de waarde in de legenda anders is.