Zwangerschapsafbreking

31.364 zwangerschapsafbrekingen

zijn uitgevoerd
 

Verslagjaar: 2020
Bron: Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ

Zwangerschapsafbreking (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het aantal zwangerschapsafbrekingen tot een duur van 24 weken zwangerschap.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens  
8 augustus 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Naar behandelmethode

Sla de grafiek Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens  
8 augustus 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Naar locatie

Sla de grafiek Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap,  IGJ
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens  
8 augustus 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Trend

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap,  IGJ
Verslagjaar t/m  
2020
Laatste update gegevens  
8 augustus 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Naar behandelmethode

Sla de grafiek Trend in aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar t/m  
2020
Laatste update gegevens  
8 augustus 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Naar locatie

Sla de grafiek Trend in aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap,  IGJ
Verslagjaar t/m  
2020
Laatste update gegevens  
8 augustus 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Zwangerschapsafbrekingen per provincie

Per provincie, naar woonplaats client

Kaart Zwangerschapsafbreking 2020

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
3 augustus 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl
Zwangerschapsafbrekingen op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Zwangerschapsafbreking internationale vergelijking over en ga naar de datatabel
  • Geen actuele cijfers voor België, Griekenland, Luxemburg en Oostenrijk.
  • De cijfers dateren van 2017 tenzij anders weergegeven.
  • V.K.: Verenigd Koninkrijk.

Bron 
WHO European Health for All Database, WHO-HFA, 2020
Verslagjaar  
2017
Laatste update gegevens  
6 december 2020
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
Zwangerschapsafbreking op VZinfo.nl
WHO European Health for all Database op Zorggegevens.nl

De basis voor de jaarrapporten zijn de gegevens die zwangerschapsafbrekingklinieken en ziekenhuizen met een Wafz vergunning ieder kwartaal verplicht aanleveren over de zwangerschapsafbrekingen in hun instelling. De respons is 100 procent. De zogenaamde ‘late zwangerschapsafbrekingen’ (vanaf 24 weken) worden elders geregistreerd en geëvalueerd. De populatie betreft alle vrouwen in vruchtbare leeftijd (15-45 jaar).

Uit de rapportage 2020 valt  vooral op dat het lagere aantal zwangerschapsafbrekingen door vrouwen uit het buitenland wellicht verklaard zou kunnen worden door dat reizen tijdens de coronapandemie veel lastiger/niet mogelijk was.