Zwangerschapsafbreking

31.049 zwangerschapsafbrekingen

zijn uitgevoerd
 

Verslagjaar: 2021
Bron: Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ

Zwangerschapsafbreking (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het aantal zwangerschapsafbrekingen tot een duur van 24 weken zwangerschap.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens  
7 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Naar behandelmethode

Sla de grafiek Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens  
7 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Naar locatie

Sla de grafiek Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap,  IGJ
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens  
7 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Trend

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap,  IGJ
Verslagjaar t/m  
2021
Laatste update gegevens  
7 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Naar behandelmethode

Sla de grafiek Trend in aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar t/m  
2021
Laatste update gegevens  
7 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Naar locatie

Sla de grafiek Trend in aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap,  IGJ
Verslagjaar t/m  
2021
Laatste update gegevens  
7 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Zwangerschapsafbrekingen per provincie

Per provincie, naar woonplaats client

Kaart NL zwangerschapsafbrekingen per provincie 2021

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap, IGJ
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
7 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap op IGJ.nl
Zwangerschapsafbrekingen op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Zwangerschapsafbreking internationale vergelijking over en ga naar de datatabel
  • De abortusratio geeft de verhouding aan tussen het aantal zwangerschapsafbrekingen en het aantal levend geboren kinderen in dat jaar. 
  • Geen actuele of betrouwbare cijfers voor Cyprus, Luxemburg, Malta, Oostenrijk en Portugal
  • V.K. = Verenigd Koninkrijk

Bron 
WHO European Health for All Database, WHO-HFA, 2022
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
7 februari 2023
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
Zwangerschapsafbreking op VZinfo.nl
WHO European Health for all Database op Zorggegevens.nl

De basis voor de jaarrapporten zijn de gegevens die zwangerschapsafbrekingklinieken en ziekenhuizen met een Wafz vergunning ieder kwartaal verplicht aanleveren over de zwangerschapsafbrekingen in hun instelling. De respons is 100 procent. De zogenaamde ‘late zwangerschapsafbrekingen’ (vanaf 24 weken) worden elders geregistreerd en geëvalueerd. De populatie betreft alle vrouwen in vruchtbare leeftijd (15-45 jaar).