Zwangerschapsafbreking

31.002
zwangerschapsafbrekingen
zijn uitgevoerd
Verslagjaar
2018
Bron
Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (IGJ)

Dit kerncijfer betreft het aantal zwangerschapsafbrekingen tot een duur van 24 weken zwangerschap.

  • Naar leeftijd
  • Naar behandelmethode
  • Naar locatie

Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen

LeeftijdAantal
Jonger dan 1549
15 tot 202.471
20 tot 256.627
25 tot 307.664
30 tot 356.959
35 tot 404.948
40 tot 452.032
45 jaar of ouder248
Onbekend4
Bron

Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (IGJ)

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
12 februari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen

BehandelmethodeAantal
Medicamenteus8.165
Instrumenteel2.671
Combinatie20.145
Anders21
Niet ingevuld
Bron

Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (IGJ)

NB: 'Anders'  en 'Niet ingevuld' is samen geregistreerd.

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
12 februari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen

InstellingAantal
Ziekenhuizen3.153
Kliniek27.849
Bron

Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (IGJ)

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
12 februari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Zwangerschapsafbrekingen per provincie

Naar woonplaats client
Zwangerschapsafbrekingen per provincie 2018
Bron

Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (IGJ)

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
19 februari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De basis voor de jaarrapporten zijn de gegevens die zwangerschapsafbrekingklinieken en ziekenhuizen met een Wafz vergunning ieder kwartaal verplicht aanleveren over de zwangerschapsafbrekingen in hun instelling. De respons is 100 procent. De zogenaamde ‘late zwangerschapsafbrekingen’ (vanaf 24 weken) worden elders geregistreerd en geëvalueerd. De populatie betreft alle vrouwen in vruchtbare leeftijd (15-45 jaar).

Bronnen

  • Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (IGJ)