Soa: Vindpercentage

In 20,7 procent

van de consulten bij de Centra voor Seksuele Gezondheid werd één of meer soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen) vastgesteld
 

Verslagjaar: 2022
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Centra Seksuele Gezondheid

Soa: Vindpercentage beschrijving

Dit kerncijfer betreft het percentage van de consulten bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) waarin één of meer soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen) (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv, hepatitis B en/of hepatitis C) gevonden is. De Centra Seksuele Gezondheid zijn bedoeld voor hoogrisicogroepen, waaronder jongeren onder de 25 jaar en mannen die seks hebben met mannen ( MSM). De aantallen gevonden soa en vindpercentages bij de Centra Seksuele Gezondheid zijn daarom niet representatief voor de algemene bevolking.

Naar leeftijd en doelgroep

Sla de grafiek Soa vindpercentage bij bezoekers van de Centra Seksuele Gezondheid over en ga naar de datatabel

* Mannen die seks hebben met mannen; cijfers zijn exclusief consulten die onderdeel zijn van het PrEP pilot programma.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
6 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Soa op rivm.nl

Naar GGD regio

Sla de grafiek Soa vindpercentage bij bezoekers van de Centra Seksuele Gezondheid over en ga naar de datatabel

* Mannen die seks hebben met mannen; cijfers zijn exclusief consulten die onderdeel zijn van het PrEP pilot programma.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
6 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Soa op rivm.nl

Naar soa

Sla de grafiek Soa diagnoses via de Centra Seksuele Gezondheid, huisartsen en/of ziekenhuizen over en ga naar de datatabel

* Aantal diagnoses (klein aantal) zijn beter zichtbaar via de tabel of met muis-over in de grafiek.

  • Cijfers over chlamydia en gonorroe betreffen diagnoses gesteld bij Centra Seksuele Gezondheid (in 2022) en huisartsen (in 2021). Gegevens van huisartsen afkomstig van Nivel-peilstations betreffen een extrapolatie naar de Nederlandse populatie.
  • Cijfers over syfilis betreffen data van Centra Seksuele Gezondheid in 2022.
  • Cijfers over hiv zijn afkomstig van SHM, en betreffen het aantal geregistreerde nieuwe diagnoses in 2022. Dit is nog incompleet vanwege rapportagevertraging.
  • Cijfers over hepatitis B en C zijn aangiftecijfers over 2022 en betreffen diagnoses gesteld in het ziekenhuis, bij CSG, of bij de huisarts.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens
6 juli 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Soa op rivm.nl
Stichting HIV Monitoring

Trend

Sla de grafiek Trend in bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid met één of meer soa over en ga naar de datatabel

* Mannen die seks hebben met mannen; cijfers voor 2022 zijn exclusief consulten die onderdeel zijn van het PrEP pilot programma.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
6 juli 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Soa op rivm.nl
Soa op VZinfo.nl

Centra Seksuele Gezondheid leveren data aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), lees meer over deze database op VZinfo.nl. Voor hiv is de bron Stichting HIV Monitoring.  Lees meer in het rapporrt 'Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2022'.

In Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Vrijwel elke GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) heeft een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG). Die centra samen vormen  een landelijk dekkend netwerk. In enkele gevallen vindt de uitvoering van de zorg plaats in samenwerking met lokale partners, zoals ziekenhuizen.

Over de Staat VenZ / partners

De Staat van Volksgezondheid en Zorg geeft de meest actuele kerncijfers weer voor het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze website integreert cijfers uit diverse publicaties op het gebied van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning.