Seksuele gezondheid jongeren: condoomgebruik

61,9 procent

van de jongeren gebruikte de laatste keer een condoom
 

Verslagjaar: 2019
Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft tijdens de laatste keer geslachtsgemeenschap een condoom te hebben gebruikt. Dit is een percentage van jongeren die ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad.

Naar geslacht

Sla de grafiek Condoomgebruik over en ga naar de datatabel

* Percentage condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2019
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Seks onder je 25e

Naar leeftijd

Sla de grafiek Condoomgebruik over en ga naar de datatabel

* Percentage condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad
** Niet berekend voor 12-jarigen omdat het percentage jongeren dat op die leeftijd geslachtsgemeenschap had te klein was

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2019
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Seks onder je 25e

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Condoomgebruik over en ga naar de datatabel

* Percentage condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2019
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Seks onder je 25e

Trend

Sla de grafiek Trend in condoomgebruik over en ga naar de datatabel

* Percentage condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2019
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Seks onder je 25e

Internationaal

Sla de grafiek Condoomgebruik over en ga naar de datatabel
  • De figuur toont percentages voor EU Europese unie-landen die deelnemen aan de HBSC-studie; survey-jaar 2018.
  • Doelgroep (15-jarigen) wijkt af van kerncijfer (12 tot en met 16 jaar).
  • De volgorde van de landen is gebaseerd op de gemiddelde percentages voor jongens en meisjes (van hoog naar laag).
  • HBSC-gem: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. Dit zijn dus meer landen dan de EU-landen.

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
HBSC op trimbos.nl
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl

Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2017 HBSC-NL, 2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, etc.).  HBSC-Nederland is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.