Seksuele gezondheid jongeren: condoomgebruik

54,7 procent

van de jongeren gebruikte de laatste keer een condoom
 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft tijdens de laatste keer geslachtsgemeenschap een condoom te hebben gebruikt (door henzelf of de partner). Dit is een percentage van jongeren die ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad.

Naar geslacht

Sla de grafiek Condoomgebruik over en ga naar de datatabel

* Percentage condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Seks onder je 25e

Naar leeftijd

Sla de grafiek Condoomgebruik over en ga naar de datatabel

* Percentage condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad
** Niet berekend voor 12-jarigen omdat het percentage jongeren dat op die leeftijd geslachtsgemeenschap had te klein was

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Seks onder je 25e

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Condoomgebruik over en ga naar de datatabel

* Percentage condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Seks onder je 25e

 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in condoomgebruik over en ga naar de datatabel

* Percentage condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland/Leefstijlmonitor, Universtiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017 en 2021)
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Seks onder je 25e

Naar geslacht

Sla de grafiek Trend in condoomgebruik over en ga naar de datatabel

* Percentage condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland/Leefstijlmonitor, Universtiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017 en 2021)
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Peilstationsonderzoek op trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Seks onder je 25e

Internationaal

Sla de grafiek Condoomgebruik over en ga naar de datatabel
  • De figuur toont percentages voor EU Europese unie (Europese unie)-landen die deelnemen aan de HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie; survey-jaar 2018.
  • Doelgroep (15-jarigen) wijkt af van kerncijfer (12 tot en met 16 jaar).
  • De volgorde van de landen is gebaseerd op de gemiddelde percentages voor jongens en meisjes (van hoog naar laag).
  • HBSC-gem: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. Dit zijn dus meer landen dan de EU-landen.

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
HBSC op trimbos.nl
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl

Dit kerncijfer maakt deel uit van de Leefstijlmonitor. Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, 2021 HBSC-NL, etc.).  HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC  of op de site van het Trimbos-instituut.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.