Seksuele gezondheid jongeren: pilgebruik

48,8
procent
van de jongeren gebruikte de laatste keer de pil
Verslagjaar
2017
Bron
HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft bij de laatste keer geslachtsgemeenschap de pil te hebben gebruikt (door henzelf of de partner). Dit is een percentage van jongeren die ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar schoolniveau

Pilgebruik naar geslacht

Scholieren 12 t/m 16 jaar
GeslachtPercentage
Jongens 36,9
Meisjes65,3
Bron

HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

* Percentage pilgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 september 2018
Updatefrequentie
Eenmaal in de twee jaar

Pilgebruik naar leeftijd

Scholieren 12 t/m 16 jaar**
LeeftijdPercentage
13 jaar9,1
14 jaar32,5
15 jaar53,0
16 jaar60,4
Bron

HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

*   Percentage pilgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

** Niet berekend voor 12-jarigen omdat het percentage jongeren dat op die leeftijd geslachtsgemeenschap had te klein was

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 september 2018
Updatefrequentie
Eenmaal in de twee jaar

Pilgebruik naar schoolniveau

Scholieren 12 t/m 16 jaar
SchoolniveauPercentage
vmbo-b47,3
vmbo-t40,0
havo61,2
vwo46,2
Bron

HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

* Percentage pilgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap van degenen die aangaven ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 september 2018
Updatefrequentie
Eenmaal in de twee jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2017 HBSC-NL, 2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, etc.).  HBSC-Nederland is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.

Bronnen

  • HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

  • Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM (2015); HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017)