Seksuele gezondheid: gebruik anticonceptie

74,7 procent

van de vrouwen van 16-49 jaar gebruikt anticonceptie en was de afgelopen 12 maanden seksueel actief
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft vrouwen van 16-49 jaar die  anticonceptie ( bijv.  anticonceptiepil, condoom, spiraal of sterilisatie) gebruiken en seksueel actief waren in de laatste 12 maanden.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gebruik anticonceptie over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
 4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl
Leefstijlmonitor: Seksuele gezondheid op RIVM.nl
 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Gebruik anticonceptie over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs.
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, havo of vwo.
  • Hoog opleidingsniveau: hbo of hoger.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl
Leefstijlmonitor: Seksuele gezondheid op RIVM.nl

Trend grafiek

Sla de grafiek Gebruik anticonceptie over en ga naar de datatabel

* Met ingang van 2021 is de vraagstelling over anticonceptiemethoden, anders dan de anticonceptiepil, gewijzigd. Het vergelijken van cijfers over anticonceptiegebruik van 2020 en eerder, met cijfers van 2021 en later, is hierdoor niet goed mogelijk.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl
Leefstijlmonitor: Seksuele gezondheid op RIVM.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquête op CBS.nl. Voor de indeling van leeftijd  is gekozen voor aansluiting bij Kerncijfers Leefstijlmonitor Seksuele Gezondheid van Rutgers. Deze indeling verschilt hiermee met StatLine.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.