Seksuele gezondheid jongeren: risico ongeplande zwangerschap

8,7 procent

van de vrouwen van 16-49 jaar loopt risico op een ongeplande zwangerschap
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft  vrouwen van 16-49 jaar die seksueel actief zijn, maar geen anticonceptie gebruiken, niet zwanger zijn of willen worden,  niet onvruchtbaar zijn en/of  geen onvruchtbare partner hebben.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Risico ongeplande zwangerschap over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl
Leefstijlmonitor: Seksuele gezondheid op RIVM.nl
 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Risico ongeplande zwangerschap over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs.
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, havo of vwo.
  • Hoog opleidingsniveau: hbo of hoger.

Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl
Leefstijlmonitor: Seksuele gezondheid op RIVM.nl

Trend grafiek

Sla de grafiek Trend in risico ongeplande zwangerschap over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl
Leefstijlmonitor: Seksuele gezondheid op RIVM.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquête op CBS.nl. Voor de indeling van leeftijd  is gekozen voor aansluiting bij Kerncijfers Leefstijlmonitor Seksuele Gezondheid van Rutgers. Deze indeling verschilt hiermee met StatLine en VZinfo.nl. 

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.