Titel (titel niet zichtbaar)

11,4 procent

van de bevolking heeft minstens één beperking in lichamelijk functioneren

 

Verslagjaar: 2020
Bron:  Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 12 jaar en ouder met minstens één beperking in activiteiten met betrekking tot horen, zien of bewegen, gemeten volgens de OECD-indicator. De OECD-indicator is gebaseerd op zeven vragen over vaardigheden die mensen normaal kunnen doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals een bril of hoorapparaat. Het gaat niet om tijdelijke problemen. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.

Naar geslacht

Sla de grafiek Beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Functioneringsproblemen op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Functioneringsproblemen op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Functioneringsproblemen op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar type beperking

Sla de grafiek Beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Functioneringsproblemen op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend

Trend naar geslacht

Sla de grafiek Trend in beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Functioneringsproblemen op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Functioneringsproblemen op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Functioneringsproblemen (één of meer beperkingen)

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio, volwassenen 18 jaar en ouder

Kaart Nederland funtioneringsproblemen ( 1 of meer beperkingen) per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder GZM 2020

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst 'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
29 juni 2021
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Functioneringsproblemen op VZinfo (Regionaal) 
Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM 

internationaal

Sla de grafiek Ernstige en matige beperkingen over en ga naar de datatabel
  • De volgorde is gebaseerd op het totaal van matige en ernstige beperkingen.
  • De gegevens zijn afkomstig van EU Europese unie-SILC en hebben betrekking op de indicator "Self-perceived long-standing limitations in usual activities due to health problem" ('some' en 'severe' limitations); code hlth_silc_12.

Bron 
Eurostat, 2021
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens  
31 mei 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Functioneringsproblemen op VZinfo (Internationaal) 

De internationale cijfers van Eurostat zijn afkomstig van de European Statistics of Income and Living Conditions ( EU Europese unie-SILC) survey en de Nederlandse cijfers zijn afkomstig van de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek-Gezondheidsenquête ( CBS-GE). Meer verantwoording van de cijfers is te vinden bij Functioneringsproblemen op VZinfo.nl.

Meer informatie over het effect van COVID-19 op het cijfer van 2020 is te vinden  in de  CBS publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020'.