Titel (titel niet zichtbaar)

12,9 procent

van de bevolking heeft minstens één beperking in lichamelijk functioneren

 

Verslagjaar: 2023
Bron:  Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 12 jaar en ouder met minstens één beperking in activiteiten met betrekking tot horen, zien of bewegen, gemeten volgens de OECD-indicator. De OECD-indicator is gebaseerd op zeven vragen over vaardigheden die mensen normaal kunnen doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals een bril of hoorapparaat. Het gaat niet om tijdelijke problemen. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.

Naar geslacht

Sla de grafiek Beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beperkingen: horen, zien, mobiliteit en ADL op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beperkingen: horen, zien, mobiliteit en ADL op VZinfo.nl
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO of hoger

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beperkingen: horen, zien, mobiliteit en ADL op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar type beperking

Sla de grafiek Beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beperkingen: horen, zien, mobiliteit en ADL op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend

Trend naar geslacht

Sla de grafiek Trend in beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beperkingen: horen, zien, mobiliteit en ADL op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in beperkingen: horen, zien, bewegen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beperkingen: horen, zien, mobiliteit en ADL op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Functioneringsproblemen (één of meer beperkingen)

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, volwassenen 18 jaar en ouder

Kaart Nederland funtioneringsproblemen ( 1 of meer beperkingen) per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder GZM 2020

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
29 juni 2021
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Beperkingen: horen, zien, mobiliteit en ADL op VZinfo.nl (Regionaal) 
Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM 

internationaal

Sla de grafiek Ernstige en matige beperkingen over en ga naar de datatabel
  • De volgorde van landen is gebaseerd op het totaal van matige en ernstige beperkingen.
  • De gegevens zijn afkomstig van EU Europese unie (Europese unie)-SILC en hebben betrekking op de indicator "Self-perceived long-standing limitations in usual activities due to health problem" ('some' en 'severe' limitations); code hlth_silc_12.

Bron 
Eurostat, 2023
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens  
6 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beperkingen: horen, zien, mobiliteit en ADL op VZinfo.nl (Internationaal) 

De internationale cijfers van Eurostat zijn afkomstig van de European Statistics of Income and Living Conditions ( EU Europese unie (Europese unie)-SILC) survey en de Nederlandse cijfers zijn afkomstig van de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Gezondheidsenquête ( CBS-GE). Meer verantwoording van de cijfers is te vinden bij Beperkingen: horen, zien, mobiliteit en ADL op VZinfo.nl.

Met ingang van het jaar 2022 heeft het CBS besloten om naast de vijfdeling ook een driedeling van onderwijsniveau (laag, middelbaar, hoog) op CBS-Statline op te nemen. Dit betreft het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de bevolking van 25 jaar en ouder. Omdat de driedeling een veelgebruikte indeling is, wordt deze indeling vanaf het verslagjaar 2021 op de Staat VenZ meegenomen en vervalt de vijfdeling. Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.

Meer informatie over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 op het cijfer van 2020 en de correcties daarvoor is te vinden in de CBS publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020'. De cijfers van 2021 zijn mogelijk ook beïnvloed door corona(maatregelen). Daar is door het CBS op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020; zie daarvoor eerdergenoemde bron.