Sport: wangedrag

34
procent
van de sporters / wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder heeft wangedrag meegemaakt of gezien
Verslagjaar
2016
Bron
SCP/CBS, VTO

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 12 jaar en ouder dat als sporter en/of bezoeker van sportwedstrijden aangeeft wangedrag meegemaakt te hebben of hier getuige van te zijn geweest. 

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De VTO is een vragenlijstonderzoek dat het SCP samen met het CBS uitvoert onder de Nederlandse bevolking met als doel ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid in Nederland vast te stellen. De Vrijetijdsomnibus (VTO) is opgezet na het beëindigen van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) om ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid mee vast te stellen. Door een andere steekproeftrekking en aanpassingen in de vragenlijst is het niet mogelijk de trend vanuit het AVO door te trekken. Met de Vrijetijdsomnibus begint dan ook een nieuwe tijdreeks. Het onderzoek bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening, waarbij de interesse in, bezoek aan en beoefening van sport en cultuur centraal staat. Daarnaast wordt elke twee jaar een bepaald  thema verder uitgediept.

Bronnen

  • SCP/CBS, VTO