Titel (titel niet zichtbaar)

23 procent

van de sporters / wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder heeft wangedrag meegemaakt of gezien

 

Verslagjaar:  2020
Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) , 2012-2018 (SCP), 2020 (Mulier Instituut)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 12 jaar en ouder dat als sporter en/of bezoeker van sportwedstrijden aangeeft wangedrag meegemaakt te hebben of aangeeft hier getuige van te zijn geweest. 

Trend

Sla de grafiek Trend in wangedrag in de sport meegemaakt of gezien over en ga naar de datatabel

 De cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed.
Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018, SCP in samenwerking met het CBS. De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS. 
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
27 september 2021
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO)
Kernindicatoren sport en bewegen 
Alles is gezondheid 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in wangedrag in de sport meegemaakt of gezien over en ga naar de datatabel

 De cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed.
Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018, SCP in samenwerking met het CBS. De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS. 
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
27 september 2021
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO)
Kernindicatoren sport en bewegen 
Alles is gezondheid 

Naar aandoening en/of beperking

Sla de grafiek Trend in wangedrag in de sport meegemaakt of gezien over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed.
Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018, SCP in samenwerking met het CBS. De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS. 
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
27 september 2021
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO)
Kernindicatoren sport en bewegen 
Alles is gezondheid 

Het meemaken van wangedrag in de sport is nagevraagd in de VTO. De vraag over wangedrag in de sport werd gesteld aan personen van 12 jaar en ouder die hebben aangegeven in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport of een sportwedstrijd of -evenement te hebben bezocht. De gepresenteerde cijfers betreffen het deel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers dat heeft aangegeven één of meerdere vormen van wangedrag te hebben gezien of ondergaan. Meer informatie over de methode is te vinden op de methodepagina van de (kern)indicatoren