Titel (titel niet zichtbaar)

85 procent

van de personen van 12 jaar en ouder is tevreden met het sport- en beweegaanbod in hun omgeving

 

Verslagjaar:  2020
Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2012-2018 (SCP), 2020 (Mulier Instituut)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de personen van 12 jaar en ouder dat tevreden is met het sport- en beweegaanbod in hun omgeving.

Trend

Sla de grafiek Trend in tevredenheid sport- en beweegaanbod over en ga naar de datatabel

 De cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed.
Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018, SCP in samenwerking met het CBS. De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
27 september 2021
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO) 
Kernindicatoren sport en bewegen 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in tevredenheid sport- en beweegaanbod over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed.
Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018, SCP in samenwerking met het CBS. De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
27 september 2021
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO) 
Kernindicatoren sport en bewegen 

Naar aandoening en/of beperking

Sla de grafiek Trend in tevredenheid sport- en beweegaanbod over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed.
Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018, SCP in samenwerking met het CBS. De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
27 september 2021
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO) 
Kernindicatoren sport en bewegen 

De tevredenheid over het sport- en beweegaanbod in de omgeving is nagevraagd in de VTO. Tevredenheid over het sport- en beweegaanbod is bepaald door de gemiddelde score te berekenen over de waardering van drie aspecten. Deze aspecten zijn: de aanwezigheid van voldoende sportaccommodaties in de omgeving, voldoende keus uit verschillen sporten in de buurt en voldoende fiets- en wandelpaden of andere openbare plekken om te bewegen. Meer informatie over de methode is te vinden op de methodepagina van de (kern)indicatoren.