Titel (titel niet zichtbaar)

86 procent

van de personen van 12 jaar en ouder is tevreden met het sport- en beweegaanbod in hun omgeving

 

Verslagjaar:  2018
Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBSCentraal Bureau voor de Statistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de personen van 12 jaar en ouder dat tevreden is met het sport- en beweegaanbod in hun omgeving

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

 De cijfers van eerdere jaren zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Meer informatie is te vinden in de VTO-documentatie .
Bron
Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar t/m
2018
Laatste update gegevens
19 februari 2020
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO) op SCP.nl 
Kernindicatoren sport en bewegen 

Naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

 De cijfers van eerdere jaren zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Meer informatie is te vinden in de VTO-documentatie .
Bron
Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar t/m
2018
Laatste update gegevens
19 februari 2020
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO) op SCP.nl 
Kernindicatoren sport en bewegen 

Naar aandoening en/of beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

 De cijfers van eerdere jaren zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Meer informatie is te vinden in de VTO-documentatie .
Bron
Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar t/m
2018
Laatste update gegevens
19 februari 2020
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar
Meer info
Vrijetijdsomnibus (VTO) op SCP.nl 
Kernindicatoren sport en bewegen 

De tevredenheid met het sport- en beweegaanbod in de buurt is een gemiddelde score van de waardering over drie aspecten:

  1. aanwezigheid van voldoende sportaccommodaties in de omgeving
  2. voldoende keus uit verschillende sporten in de buurt en
  3. voldoende fiets- en wandelpaden of andere openbare plekken om te bewegen.

De Vrijetijdsomnibus (VTO) is een vragenlijstonderzoek dat het SCP samen met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek uitvoert onder de Nederlandse bevolking met als doel ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid in Nederland vast te stellen. Het onderzoek bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening, waarbij de interesse in, bezoek aan en beoefening van sport en cultuur centraal staat. Daarnaast wordt elke twee jaar een bepaald thema verder uitgediept. Verdere verantwoording van de cijfers is te vinden op Kernindicatorensportenbewegen.nl .