Sport: tevredenheid sport- en beweegaanbod

86
procent
van de personen van 12 jaar en ouder is tevreden met het sport- en beweegaanbod in hun omgeving
Verslagjaar
2018
Bron
Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBS

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De tevredenheid met het sport- en beweegaanbod in de buurt is een gemiddelde score van de waardering over drie aspecten:

  1. aanwezigheid van voldoende sportaccommodaties in de omgeving
  2. voldoende keus uit verschillende sporten in de buurt en
  3. voldoende fiets- en wandelpaden of andere openbare plekken om te bewegen.

De Vrijetijdsomnibus (VTO) is een vragenlijstonderzoek dat het SCP samen met het CBS uitvoert onder de Nederlandse bevolking met als doel ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid in Nederland vast te stellen. Het onderzoek bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening, waarbij de interesse in, bezoek aan en beoefening van sport en cultuur centraal staat. Daarnaast wordt elke twee jaar een bepaald thema verder uitgediept. Verdere verantwoording van de cijfers is te vinden op Kernindicatorensportenbewegen.nl.

Bronnen

  • Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP i.s.m. CBS