Diabetes mellitus: aantal personen bekend bij de huisarts

1.186.400
personen
hebben diabetes mellitus en zijn bekend bij de huisarts
Verslagjaar
2018
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen met diabetes mellitus en van wie dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie).

  • Naar leeftijd en geslacht

Aantal personen met diabetes mellitus

Jaarprevalentie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar1,20,9
5 tot 10 jaar2,42,0
10 tot 15 jaar3,03,6
15 tot 20 jaar5,36,0
20 tot 25 jaar6,27,2
25 tot 30 jaar7,78,2
30 tot 35 jaar10,69,9
35 tot 40 jaar16,914,2
40 tot 45 jaar29,923,0
45 tot 50 jaar48,937,6
50 tot 55 jaar74,456,9
55 tot 60 jaar109,480,8
60 tot 65 jaar147,2113,8
65 tot 70 jaar197,4141,4
70 tot 75 jaar232,2183,6
75 tot 80 jaar269,5222,2
80 tot 85 jaar275,5255,2
85 jaar of ouder271,3260,2
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
27 augustus 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de jaarprevalentie van diabetes mellitus gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel ( Nivel Zorgregistraties eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij Diabetes mellitus op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn