Diabetes mellitus: aantal personen bekend bij de huisarts

1.137.800
personen
hebben diabetes mellitus en zijn bekend bij de huisarts
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen met diabetes mellitus en van wie dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie).

  • Naar leeftijd en geslacht

Aantal personen met diabetes mellitus

Jaarprevalentie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar0,70,4
5 tot 10 jaar2,11,3
10 tot 15 jaar3,53,5
15 tot 20 jaar55,2
20 tot 25 jaar6,36,9
25 tot 30 jaar8,18,1
30 tot 35 jaar10,49,8
35 tot 40 jaar14,814,5
40 tot 45 jaar28,121,3
45 tot 50 jaar45,934,3
50 tot 55 jaar69,251,1
55 tot 60 jaar99,972,5
60 tot 65 jaar138,9102,5
65 tot 70 jaar185,4131,8
70 tot 75 jaar220,7171,5
75 tot 80 jaar259,2217,3
80 tot 85 jaar269,5241,4
85 jaar of ouder267,1253
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
16 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de jaarprevalentie van diabetes mellitus gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel ( Nivel Zorgregistraties eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij Diabetes mellitus op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn