Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal gevallen van voedselinfectie is

1.286.918 

 

Verslagjaar: 2021
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Voedselinfecties: aantal verloren gezonde levensjaren beschrijving

Dit kerncijfer betreft het aantal gevallen voedsel-overdraagbare infecties als gevolg van een bacterie, parasiet of virus via besmet eten of drank, of andere besmettingsroutes (contact met besmette dieren, het milieu, enz.), in Nederland.

Naar soort voedselinfectie

Sla de grafiek Voedselinfecties over en ga naar de datatabel

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
9 september 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Voedselinfecties op rivm.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal gevallen voedselinfecties over en ga naar de datatabel

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode t/m 
2021
Laatste update gegevens 
9 september 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Voedselinfecties op rivm.nl

Jaarlijks onderzoekt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hoeveel personen ziek worden van 14 ziekteverwekkers (zoals Salmonella, Campylobacter of Listeria monocytogenes) die via voedsel in het menselijk lichaam terechtkomen. Lees meer over dit jaarlijks onderzoek op www.rivm.nl.

De getallen zijn gebaseerd op het aantal jaarlijks gerapporteerde gevallen en gecorrigeerd voor: a) de dekkingsgraad (indien van toepassing); en b) onderdiagnose en onderrapportage. Het berekeningsmodel voor deze getallen kent een schattingselement omdat het gebaseerd is op een aantal aannames. Daarom worden de kengetallen als afgeronde getallen weergegeven.

Het aantal gevallen van voedselinfectie als gevolg van de 14 ziekteverwekkers in 2020 is veel lager dan in de voorafgaande jaren. Dit is hoogstwaarschijnlijk terug te voeren op de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 pandemie. Een combinatie van verlaagde blootstelling aan ziekteverwekkers als mogelijk gevolg van de lockdown maatregelen (sluiting horeca, verbod op vergaderingen, enz.), internationale reizenbeperkingen, verhoogde hygiëne, en verminderd zorgzoekend gedrag van de Nederlandse populatie spelen hier waarschijnlijk een rol.