Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal gevallen van voedselinfectie is

962.750 

 

Verslagjaar: 2020
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Voedselinfecties: aantal verloren gezonde levensjaren beschrijving

Dit kerncijfer betreft het aantal gevallen  voedselinfecties als gevolg  van een parasiet, virus of besmet eten of drank in Nederland. In het geval van voedselinfecties spelen de duur van acute (zoals diarree) en lange-termijn gevolgen van infectie (zoals prikkelbaar darmsyndroom of nierfalen) een rol, naast de mogelijke sterfte.

Naar soort voedselinfectie

Sla de grafiek Voedselinfecties over en ga naar de datatabel

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
21 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Voedselinfecties op rivm.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal gevallen voedselinfecties over en ga naar de datatabel

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagperiode t/m 
2020
Laatste update gegevens 
21 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Voedselinfecties op rivm.nl

Jaarlijks onderzoekt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hoeveel personen ziek worden van 14 ziekteverwekkers (zoals Salmonella, Campylobacter of Listeria monocytogenes) die via voedsel in het menselijk lichaam terechtkomen. Lees meer over dit jaarlijks onderzoek op www.rivm.nl.

De getallen zijn gebaseerd op het aantal jaarlijks gerapporteerde gevallen en gecorrigeerd voor: a) de dekkingsgraad (indien van toepassing); en b) onderdiagnose en onderrapportage. Het berekeningsmodel voor deze getallen kent een schattingselement omdat het gebaseerd is op een aantal aannames. Daarom worden de kengetallen als afgeronde getallen weergegeven.

Het aantal gevallen van voedselinfectie als gevolg van de 14 ziekteverwekkers in 2020 is veel lager dan in de voorafgaande jaren. Dit is hoogstwaarschijnlijk terug te voeren op de COVID-19 pandemie. Een combinatie van verlaagde blootstelling aan ziekteverwekkers als mogelijk gevolg van de lockdown maatregelen (sluiting horeca, verbod op vergaderingen, enz.), internationale reizenbeperkingen, verhoogde hygiëne, en verminderd zorgzoekend gedrag van de Nederlandse populatie spelen hier waarschijnlijk een rol.