Baarmoederhalskanker: 10-jaarsoverleving

67,8
procent
van de patiënten met baarmoederhalskanker is na 10 jaar nog in leven
Peildatum
1 februari 2018
Bron
Nederlandse Kanker Registratie (NKR), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten met baarmoederhalskanker dat na 10 jaar nog in leven is, vergeleken met het percentage personen uit de algemene bevolking dat na 10 jaar nog in leven is. Deze relatieve 10-jaarsoverleving bij baarmoederhalskanker wordt internationaal beschouwd als een indicator voor de kwaliteit van preventie en zorg op het gebied van deze vorm van kanker. Een doel bij de aanpak van kanker is de overleving en kwaliteit van leven bij patiënten te verbeteren. Goede preventie en zorg kunnen de prognose positief beïnvloeden. Daarbij valt te denken aan vroege opsporing door middel van screening en adequate behandeling volgens ‘evidence-based’ richtlijnen.

  • Internationaal

Relatieve 5-jaarsoverleving bij baarmoederhalskanker

LandRelatieve 5-jaaroverlevingBI ondergrensBI bovengrens
Noorwegen73,370,376,3
Zwitserland71,466,676,2
Denemarken69,56772
Zweden68,366,170,4
NEDERLAND67,565,669,3
Finland67,463,871,1
Italië66,865,168,5
Estland66,562,270,7
Portugal66,262,669,8
Slovenië65,561,369,8
België65,463,567,2
Roemenië65,359,770,9
Duitsland65,26466,4
Frankrijk6560,369,7
Spanje64,560,868,1
Oostenrijk63,961,666,2
Ver. Kon.63,862,864,7
Ierland63,660,167,2
Kroatië63,260,865,6
Tsjechië6159,562,4
Slowakije60,556,264,9
Litouwen59,256,462
Malta57,446,868,1
Letland5652,659,5
Polen55,154,255,9
Bulgarije54,853,356,3
Bron

OECD/Health at a glance; CONCORD-3-studie

  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
  • BI (zie tabelweergave) = 95%- betrouwbaarheidsinterval.
  • Door verschillen in methoden, definities en meest recente peiljaar kunnen de cijfers voor Nederland in deze figuur afwijken van het kerncijfer. 
Diagnoseperiode
2010-2014
Laatste update gegevens
25 juni 2018
Updatefrequentie
Onbekend

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  •  Nederlandse Kanker Registratie, NKR

  • OECD/Health at a glance; CONCORD-3-studie