Euthanasie

17 procent

van de mensen die overleden, zag af van een levensverlengende behandeling

Verslagjaar: 2015
Bron: Sterfgevallenonderzoek, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

afzien van behandeling

Dit kerncijfer betreft het percentage mensen dat afziet van een potentieel levensverlengende behandeling, van alle mensen die overlijden. Het kan daarbij gaan om het staken van reeds ingezette behandeling of om het niet instellen van een nieuwe of vervolgbehandeling.

Naar geslacht

Sla de grafiek Mensen die afzien van een levensverlengende behandeling, naar geslacht over en ga naar de datatabel

Bron 
Sterfgevallenonderzoek, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar  
2015
Laatste update gegevens  
22 maart 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Cijfers afzien van levensverlengende behandeling op cbs.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Mensen die afzien van een levensverlengende behandeling, naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Bron 
Sterfgevallenonderzoek, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar  
2015
Laatste update gegevens  
22 maart 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Cijfers afzien van levensverlengende behandeling op cbs.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in mensen die afzien van een levensverlengende behandeling over en ga naar de datatabel

Bron 
Sterfgevallenonderzoek, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagperiode
2005-2015
Laatste update gegevens  
22 maart 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Cijfers afzien van levensverlengende behandeling op cbs.nl

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit het Sterfgevallenonderzoek. Het Sterfgevallenonderzoek wordt eens per 5 jaar uitgevoerd door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).