Sterfte: aandoeningen relevant voor palliatieve zorg

111.463 personen

zijn overleden aan een aandoening relevant voor palliatieve zorg 
 

Verslagjaar: 2022
Bron: Palliaweb van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) 

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat is overleden aan een aandoening die relevant is voor palliatieve zorg. Dit zijn aandoeningen waarvan bekend is dat deze een chronisch en progressief verloop hebben en waarbij overlijden verwacht wordt. Mensen met een (of meer) van deze aandoeningen kunnen in de laatste levensfase behoefte hebben aan palliatieve zorg. Het aantal personen dat is overleden aan een aandoening relevant voor palliatieve zorg toont hoe groot deze groep is. 

Naar doodsoorzaak

Sla de grafiek Sterfte door aandoeningen relevant voor palliatieve zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
Palliaweb van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) 
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
13 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Palliaweb

Naar locatie

Sla de grafiek Sterfte door aandoeningen relevant voor palliatieve zorg over en ga naar de datatabel

* Psychiatrische instellingen, overige instellingen, elders en onbekend
Bron 
Palliaweb van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) 
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
13 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Palliaweb

Trend

Trend naar doodsoorzaak

Sla de grafiek Trend in sterfte door aandoeningen relevant voor palliatieve zorg over en ga naar de datatabel

*CVA, hiv/aids, neurodegeneratieve aandoening
Bron 
Palliaweb van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) 
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
13 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Palliaweb

Trend naar locatie

Sla de grafiek Trend in sterfte door aandoeningen relevant voor palliatieve zorg over en ga naar de datatabel

* Psychiatrische instellingen, overige instellingen, elders en onbekend.
Bron 
Palliaweb van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) 
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
13 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Palliaweb

Mensen met aandoeningen relevant voor palliatieve zorg zijn personen met een verwacht overlijden, gedefinieerd volgens Etkind et al. (2017). Het gaat om mensen met kanker, orgaanfalen (luchtwegen, hart, nier, lever), dementie en 'overige aandoeningen' (CVA, hiv/aids en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson). 
Het totaal aantal overledenen in 2021 was 170.051. Van deze mensen is 63.644 acuut overleden (inclusief COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19) en de overige groep bestond uit mensen met aandoeningen relevant voor palliatieve zorg.