Titel (titel niet zichtbaar)

De uitgaven aan aanbieders GGZGeestelijke gezondheidszorg zijn

6.770* miljoen euro

 

Verslagjaar: 2019 (* voorlopig cijfer)
Bron: CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer geeft weer wat de uitgaven aan aanbieders van GGZGeestelijke gezondheidszorg zijn. De uitsplitsing en de trend geven ook inzicht in de financieringsbronnen waaruit de aanbieders van GGZ betaald worden.

Naar financieringsbron

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Zorguitgaven via CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar 
2019 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorguitgaven op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Door de overheveling in 2015 van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd naar de Jeugdwet en delen van de AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de WMO, is het aandeel van de overheid in de financiering van de aanbieders van GGZGeestelijke gezondheidszorg veel groter geworden.

Bron 
Zorguitgaven via CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m
2019 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorguitgaven op CBS StatLine 

Dit kerncijfer geeft weer wat de uitgaven aan aanbieders van GGZGeestelijke gezondheidszorg zijn. De uitsplitsing en de trend geven ook inzicht in de financieringsbronnen waaruit de aanbieders van GGZ betaald worden.
De cijfers zijn gebaseerd op de Zorguitgaven (CBS StatLine) .