Uitgaven aan aanbieders van GGZ

De uitgaven aan aanbieders GGZ zijn
6.757*
miljoen euro
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer geeft weer wat de uitgaven aan aanbieders van GGZ zijn. De uitsplitsing en de trend geven ook inzicht in de financieringsbronnen waaruit de aanbieders van GGZ betaald worden.

  • Naar financieringsbron

Uitgaven aan aanbieders van GGZ

Financieringsbronnen zorg2017*
Overheid2247
Zorgverzekeringswet3218
WLZ/AWBZ597
Vrijwillige ziektekostenverzekering264
Eigen betalingen430
Overige financieringsregelingen0
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
12 juli 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer geeft weer wat de uitgaven aan aanbieders van GGZ zijn. De uitsplitsing en de trend geven ook inzicht in de financieringsbronnen waaruit de aanbieders van GGZ betaald worden.
De cijfers zijn gebaseerd op de Zorguitgaven (CBS StatLine).

Bronnen

  • CBS StatLine