Uitgaven aan aanbieders van GGZ

De uitgaven aan aanbieders GGZ zijn
6.641*
miljoen euro
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer geeft weer wat de uitgaven aan aanbieders van GGZ zijn. De uitsplitsing en de trend geven ook inzicht in de financieringsbronnen waaruit de aanbieders van GGZ betaald worden.

  • Naar financieringsbron

Uitgaven aan aanbieders van GGZ

Zorgfinanciering2018*
Totaal alle financieringsregelingen6641
HF11: Overheid2465
HF121a: Wlz, AWBZ436
HF122: Zorgverzekeringswet3020
HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering256
HF3: Eigen betalingen465
Overige financieringsregelingen0
Bron

Zorguitgaven via CBS StatLine

Peildatum
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
21 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer geeft weer wat de uitgaven aan aanbieders van GGZ zijn. De uitsplitsing en de trend geven ook inzicht in de financieringsbronnen waaruit de aanbieders van GGZ betaald worden.
De cijfers zijn gebaseerd op de Zorguitgaven (CBS StatLine).

Bronnen

  • Zorguitgaven via CBS StatLine