Uitgaven aan aanbieders van GGZ

De uitgaven aan aanbieders GGZ zijn
6.770*
miljoen euro
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer geeft weer wat de uitgaven aan aanbieders van GGZ zijn. De uitsplitsing en de trend geven ook inzicht in de financieringsbronnen waaruit de aanbieders van GGZ betaald worden.

  • Naar financieringsbron

Uitgaven aan aanbieders van GGZ

Zorgfinanciering2019*
Totaal alle financieringsregelingen7067
HF11: Overheid2703
HF121a: Wlz, AWBZ455
HF122: Zorgverzekeringswet3262
HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering249
HF3: Eigen betalingen399
Overige financieringsregelingen0
Bron

Zorguitgaven via CBS StatLine

Peildatum
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
11 juni 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer geeft weer wat de uitgaven aan aanbieders van GGZ zijn. De uitsplitsing en de trend geven ook inzicht in de financieringsbronnen waaruit de aanbieders van GGZ betaald worden.
De cijfers zijn gebaseerd op de Zorguitgaven (CBS StatLine).

Bronnen

  • Zorguitgaven via CBS StatLine