Gearchiveerd

2021.05.06 Dit kerncijfer is gearchiveerd.
Er is een breder kerncijfer over totale Zorguitgaven waarin een uitsplitsing is gemaakt naar aanbieder.

Titel (titel niet zichtbaar)

De uitgaven aan aanbieders GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) zijn

6.770* miljoen euro

 

Verslagjaar: 2019 (* voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer geeft weer wat de uitgaven aan aanbieders van  GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) zijn. De uitsplitsing en de trend geven ook inzicht in de financieringsbronnen waaruit de aanbieders van GGZ betaald worden.

Naar financieringsbron

Sla de grafiek Uitgaven aan aanbieders van GGZ over en ga naar de datatabel

Bron 
Zorguitgaven via CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2019 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorguitgaven op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend uitgaven aan aanbieders van GGZ over en ga naar de datatabel

Door de overheveling in 2015 van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd naar de Jeugdwet en delen van de AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de WMO, is het aandeel van de overheid in de financiering van de aanbieders van GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) veel groter geworden.

Bron 
Zorguitgaven via CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar t/m
2019 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorguitgaven op CBS StatLine 

Dit kerncijfer geeft weer wat de uitgaven aan aanbieders van  GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) zijn. De uitsplitsing en de trend geven ook inzicht in de financieringsbronnen waaruit de aanbieders van GGZ betaald worden.
De cijfers zijn gebaseerd op de Zorguitgaven (CBS StatLine) .