Euthanasie: uitgevoerd met morfine en/of benzodiazepinen

Het aantal gevallen van euthanasie waarbij morfine en/of benzodiazepinen zijn gebruikt is
16
procent
Verslagjaar
2015
Bron
Sterfgevallenonderzoek (ZonMw)

Dit kerncijfer betreft van alle personen bij wie euthanasie is uitgevoerd, het percentage personen bij wie morfine of benzodiazepinen zijn gebruikt of een combinatie van beide. Voor de uitvoering van euthanasie hebben de KNMG en KNMP in 2012 richtlijnen gepubliceerd. Het gebruik van benzodiazepinen of morfine wordt ontraden, omdat deze niet altijd het gewenste effect van coma of overlijden hebben of het langere tijd kan duren voor het gewenste effect optreedt. Geadviseerd wordt de patiënt eerst in coma te brengen met een barbituraat of propofol (ander anestheticum), en vervolgens een spierverslappend middel toe te dienen.

  • Naar specialisme

Percentage gevallen van euthanasie met morfine en/of benzodiazepinen

SpecialismeMorfine en/of benzodiazepinenMorfine (evt. in combinatie met benzodiazepinen)Benzodiazepinen
Medisch specialisten72720
Specialisten ouderengeneeskunde23230
Huisartsen14122
Bron

Sterfgevallenonderzoek, ZonMw

Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
27 juni 2018
Updatefrequentie
Een maal per vijf jaar

Verantwoording

De cijfers zijn afkomstig van het Sterfgevallenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van ZonMw.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Sterfgevallenonderzoek, ZonMw