Seksuele gezondheid: gebruik anticonceptie

74,1 procent

van de vrouwen van 16-49 jaar gebruikt anticonceptie en was de afgelopen 12 maanden seksueel actief
 

Verslagjaar: 2022
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft vrouwen van 16-49 jaar die  anticonceptie ( bijv.  anticonceptiepil, condoom, spiraal of sterilisatie) gebruiken en seksueel actief waren in de laatste 12 maanden.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gebruik anticonceptie over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
14 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl
Leefstijlmonitor: Seksuele gezondheid op RIVM.nl
 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Gebruik anticonceptie over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, havo of vwo
  • Hoog opleidingsniveau: hbo of hoger

* Te weinig waarnemingen

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
14 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl
Leefstijlmonitor: Seksuele gezondheid op RIVM.nl

Trend grafiek

Sla de grafiek Gebruik anticonceptie over en ga naar de datatabel

* Met ingang van 2021 is de vraagstelling over anticonceptiemethoden, anders dan de anticonceptiepil, gewijzigd. Het vergelijken van cijfers over anticonceptiegebruik van 2020 en eerder, met cijfers van 2021 en later, is hierdoor niet goed mogelijk.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rutgers en Soa Aids Nederland
Verslagjaren 
2014-2022
Laatste update gegevens  
14 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Seksueel risicogedrag op VZinfo.nl
Leefstijlmonitor: Seksuele gezondheid op RIVM.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquête op CBS.nl. Voor de indeling van leeftijd  is gekozen voor aansluiting bij Kerncijfers Leefstijlmonitor Seksuele Gezondheid van Rutgers. Deze indeling verschilt hiermee met StatLine.

Meer informatie over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 op het cijfer van 2020 en de correcties daarvoor is te vinden in de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020’. De cijfers van 2021 zijn mogelijk ook beïnvloed door corona(maatregelen). Daar is door het CBS op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020; zie daarvoor eerdergenoemde bron.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.