Levenseinde-/behandelwensen: gesprek met huisarts

11,8 per 1.000 patiënten

hebben een gesprek gehad met de huisarts over levenseinde/behandelwensen

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Levenseinde-/behandelwensen: gesprek met huisarts

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten dat een gesprek had met de huisarts over levenseinde/behandelwensen, per 1.000 ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk. Hier vallen alle gesprekken over levenseindewensen onder, op initiatief van de patiënt of de huisartsen in het kader van proactieve zorgplanning. De aanleiding voor een levenseindegesprek kan de diagnose van een terminale ziekte zijn, maar dat hoeft niet. Sommige huisartsen nodigen bijvoorbeeld alle ouderen uit.

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

In 2018 is de beschrijving van de zgn. ICPC code waaronder Verzoek/gesprek over euthanasie werd geregistreerd bij de huisarts, gewijzigd in Gesprek levenseinde/behandelwensen.