KvZ ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling (titel niet zichtbaar)

De tevredenheidscore (1 t/m 5) van zorgverleners met kwaliteit van zorg in eigen instelling is een

3,3

 

Verslagjaar:  2019
Bron: Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de tevredenheid met de kwaliteit van de zorg in de eigen instelling, uitgedrukt in een score van 1 (zeer ontevreden) t/m 5 (zeer tevreden). Het is gebaseerd op de antwoorden op drie vragen die werden gesteld aan zorgverleners (verpleegkundigen en verzorgenden) die werkzaam zijn in ziekenhuizen en de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg). Het oordeel van de zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief.

Trend

Sla de grafiek Trend in kwaliteit zorg eigen instellingziekenhuizen en GGZ over en ga naar de datatabel
  • Betreft zorgverleners (verpleegkundigen en verzorgenden) in het ziekenhuis, GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) en totaal.
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.

Bron 
Panel verpleging & verzorging, Nivel
Verslagperiode t/m 
2019
Laatste update gegevens  
20 november 2020
Updatefrequentie  
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.