Kwaliteit van langdurige zorg: beoordeling eigen afdeling (titel niet zichtbaar)

12,1 procent

van de zorgverleners vindt dat de kwaliteit van zorg binnen eigen afdeling/team regelmatig of vaak niet goed is
 

Verslagjaar:  2019
Bron: Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage zorgverleners (verpleegkundigen en verzorgenden) werkzaam in de langdurige zorg dat aangeeft dat de kwaliteit van de verleende zorg door de eigen afdeling of het eigen team regelmatig of vaak niet goed is. Het oordeel van zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief.

Trend

Sla de grafiek Trend in kwaliteit langdurige zorg eigen afdeling of team over en ga naar de datatabel
  • GZ-verpl = verpleegkundigen en agogisch begeleiders in de gehandicapten-zorg; TZ-verpl = verpleegkundigen in de thuiszorg; TZ-verz = verzorgenden in de thuiszorg; IO-verz = verzorgenden in de intramurale ouderenzorg.
  • De intramurale ouderenzorg omvat hier alleen verzorgenden; de verpleegkundigen zijn nog niet lang onderdeel van het panel en het is nog een relatief kleine groep​​​​​​ ​​​​.
  • Cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.

Bron 
Panel verpleging & verzorging, Nivel
Verslagperiode t/m 
2019
Laatste update gegevens  
20 november 2020
Updatefrequentie  
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.