Kwaliteit van langdurige zorg: beoordeling eigen instelling

De tevredenheidscore (1 t/m 5) van zorgverleners met kwaliteit van zorg in eigen instelling is een
3,4
Verslagjaar
2019
Bron
Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Dit kerncijfer betreft de tevredenheid van zorgverleners (verpleegkundigen en verzorgenden) met de kwaliteit van de zorg in de eigen instelling, uitgedrukt in een score van 1 (zeer ontevreden) t/m 5 (zeer tevreden). Het is gebaseerd op de antwoorden op drie vragen die werden gesteld aan zorgverleners die werkzaam zijn in de langdurige zorg. Het oordeel van de zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Panel verpleging & verzorging, Nivel