Kwaliteit van langdurige zorg: onvoldoende gekwalificeerd personeel

34
procent
van de zorgverleners vindt dat er onvoldoende gekwalificeerd personeel is
Verslagjaar
2017
Bron
Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Dit kerncijfer betreft het percentage zorgverleners (verpleegkundigen en verzorgenden) werkzaam in de langdurige zorg dat aangeeft dat er onvoldoende gekwalificeerd personeel is om goede kwaliteit van zorg te leveren. Voldoende gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde om goede kwaliteit van zorg te leveren. Het oordeel van de zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Panel Verpleging & Verzorging, Nivel