Euthanasie: aantal meldingen

Het aantal meldingen van euthanasie is
6.361
Verslagjaar
2019
Bron
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Dit kerncijfer geeft het aantal overledenen als gevolg van euthanasie weer aan de hand van meldingen bij regionale toetsingscommissies euthanasie. Met euthanasie wordt hier zowel levensbeëindiging op verzoek als hulp bij zelfdoding bedoeld.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar aandoening
  • Naar locatie
  • Naar type arts

Meldingen van euthanasie

GeslachtMeldingen
Man3.309
Vrouw2.935
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
23 april 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

LeeftijdMeldingen
30 jaar of jonger15
30 tot 4045
40 tot 50163
50 tot 60587
60 tot 701336
70 tot 802083
80 tot 901628
90 jaar of ouder504
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
23 april 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

AandoeningMeldingen
Kanker4100
Aandoeningen van het zenuwstelsel408
Hart- en vaataandoeningen251
Stapeling van ouderdomsaandoeningen172
Longaandoeningen187
Dementie162
Psychiatrische aandoeningen68
Combinatie van aandoeningen846
Overige aandoeningen167
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
23 april 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

LocatieMeldingen
Thuis5098
Hospice480
Verzorgingshuis231
Verpleeghuis273
Ziekenhuis178
Anders*101
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

* bijvoorbeeld bij familie, in een woonzorgcentrum of een zorghotel

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
23 april 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

Type artsMeldingen
Huisarts5290
Specialist ouderengeneeskunde269
Medisch specialist in ziekenhuis361
Arts in opleiding tot specialist61
Arts met een andere achtergrond*380
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

* bijvoorbeeld artsen verbonden aan de Stichting Levenseindekliniek of een basisarts

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
23 april 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Naar zorgvuldigheidseisen

Percentage van aantal meldingen dat voldoet aan zorgvuldigheidseisen

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
23 april 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ( RTE) ontvangen meldingen van euthanasie, dat wil zeggen levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding. De RTE toetsen bij alle meldingen van euthanasie of de uitvoerend arts heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.

Bronnen

  • Regionale Toetsingscommissies Euthanasie