Euthanasie: aantal meldingen

Het aantal meldingen van euthanasie is
6.126
Verslagjaar
2018
Bron
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Dit kerncijfer geeft het aantal overledenen als gevolg van euthanasie weer aan de hand van meldingen bij regionale toetsingscommissies euthanasie. Met euthanasie wordt hier zowel levensbeëindiging op verzoek als hulp bij zelfdoding bedoeld.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar aandoening
  • Naar locatie
  • Naar type arts

Meldingen van euthanasie

GeslachtMeldingen
Man3.191
Vrouw2.935
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
17 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

LeeftijdMeldingen
30 jaar of jonger25
30 tot 4043
40 tot 50181
50 tot 60574
60 tot 701363
70 tot 801986
80 tot 901442
90 jaar of ouder512
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
17 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

AandoeningMeldingen
Kanker4013
Aandoeningen van het zenuwstelsel382
Hart- en vaataandoeningen231
Stapeling van ouderdomsaandoeningen205
Longaandoeningen189
Dementie146
Psychiatrische aandoeningen67
Combinatie van aandoeningen738
Overige aandoeningen155
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
17 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

Locatie van uitvoering
LocatieMeldingen
Thuis4919
Hospice491
Verzorgingshuis233
Verpleeghuis239
Ziekenhuis169
Anders*75
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

* bijvoorbeeld bij familie, in een woonzorgcentrum of een zorghotel

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
17 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

Type artsMeldingen
Huisarts5194
Specialist ouderengeneeskunde294
Medisch specialist in ziekenhuis293
Arts in opleiding tot specialist64
Arts met een andere achtergrond*281
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

* bijvoorbeeld artsen verbonden aan de Stichting Levenseindekliniek of een basisarts

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
17 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Naar zorgvuldigheidseisen

Percentage van aantal meldingen dat voldoet aan zorgvuldigheidseisen

Percentage en aantal meldingen dat voldoet aan zorgvuldigheidseisen 2018
Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
17 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ( RTE) ontvangen meldingen van euthanasie, dat wil zeggen levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding. De RTE toetsen bij alle meldingen van euthanasie of de uitvoerend arts heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.

Bronnen

  • Regionale Toetsingscommissies Euthanasie