Euthanasie: aantal meldingen

Het aantal meldingen van euthanasie is
6.585
Verslagjaar
2017
Bron
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Dit kerncijfer geeft het aantal overledenen als gevolg van euthanasie weer aan de hand van meldingen bij regionale toetsingscommissies euthanasie. Met euthanasie wordt hier zowel levensbeëindiging op verzoek als hulp bij zelfdoding bedoeld.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar aandoening
  • Naar locatie
  • Naar type arts

Meldingen van euthanasie

GeslachtMeldingen
Man3.384
Vrouw3.201
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
17 mei 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

LeeftijdMeldingen
30 jaar of jonger22
30 tot 4051
40 tot 50183
50 tot 60635
60 tot 70 1.405
70 tot 802.002
80 tot 901.634
90 jaar of ouder653
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
17 mei 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

Aandoening Meldingen
Kanker4236
Aandoeningen van het zenuwstelsel374
Hart- en vaataandoeningen275
Stapeling van ouderdomsaandoeningen293
Longaandoeningen226
Dementie169
Psychiatrische aandoeningen83
Combinatie van aandoeningen782
Overige aandoeningen147
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
17 mei 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

Locatie van uitvoering
LocatieMeldingen
Thuis5308
Hospice436
Verzorgingshuis286
Verpleeghuis287
Ziekenhuis172
Anders*96
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

* bijvoorbeeld bij familie, in een woonzorgcentrum of een zorghotel

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
17 mei 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Meldingen van euthanasie

Type artsMeldingen
Huisarts5636
Specialist ouderengeneeskunde382
Medisch specialist in ziekenhuis247
Arts in opleiding tot specialist68
Arts met een andere achtergrond*252
Bron

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

* bijvoorbeeld artsen verbonden aan de Stichting Levenseindekliniek of een basisarts

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
17 mei 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Naar zorgvuldigheidseisen

Percentage van aantal meldingen dat voldoet aan zorgvuldigheidseisen

Percentage van aantal meldingen dat voldoet aan zorgvuldigheidseisen
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
17 mei 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ( RTE) ontvangen meldingen van euthanasie, dat wil zeggen levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding. De RTE toetsen bij alle meldingen van euthanasie of de uitvoerend arts heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.

Bronnen

  • Regionale Toetsingscommissies Euthanasie